Şeyh Edebali Hazretleri

26 Ocak 2016 admin 0

Şeyh Edebali Hazretleri Osmanlı Devleti’nin manevimîmarı, Osman Gazi’nin kayınpederi, şeyhi ve büyük İslam alimidir. Karamanoğulları topraklarında doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Şeyh EdebaliHazretleri, ilk tahsilini memleketinde […]

Adaba Uygun Olmayan On Şey

26 Ocak 2016 admin 0

Süfyân-ı Sevrî (rah.) buyurdular: “Şu on şey âdâba uygun değildir: Kendisine duâ ettiği hâlde ana babasına ve diğer müminlere duâ etmemek, Kurân-ı Kerim’i okumayı bildiği […]

Sıkıntı Anında Okunacak Dua

22 Ocak 2016 admin 0

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Bir sıkıntıya düştüğün zaman ‘Bismillâhirrahmânirrahîm, velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm’ de. Muhakkak ki Allâhü Teâlâ bu duâ sebebiyle dilediği belâları […]

Görsel Yok

Kimlere Lanet Etmek Caizdir

10 Ocak 2016 admin 0

Bir çok kimselerin dilleri ona buna la’net etmeye alışmış bulunmaktadır. Halbuki bu büyük bir günahtır. Lisanları bundan muhafaza lazımdır. Meselenin ehemmiyetine mebni buna dair biraz […]