Adaba Uygun Olmayan On Şey

Süfyân-ı Sevrî (rah.) buyurdular:

“Şu on şey âdâba uygun değildir:

Kendisine duâ ettiği hâlde ana babasına ve diğer müminlere duâ etmemek,

Kurân-ı Kerim’i okumayı bildiği hâlde her gün yüz âyet okumamak,

Mescide girdiği hâlde iki rekât de olsa namaz kılmadan çıkmak,

Kabristandan geçerken onlara selam vermemek ve duâ etmemek,

Cuma günü bir şehre girip cuma namazını kılmadan çıkmak,

Mahallesine bir âlim geldiği hâlde gidip ondan bir ilim öğrenmemek,

Arkadaş oldukları hâlde birbirine isimlerini sormamak,

Arkadaşının dâvet ettiği yemeğe gitmemek,

İlim ve edep öğrenmeyip gençliğini zâyi etmek,

Komşusu aç kendisi tok olduğu hâlde komşusuna yiyecek bir şeyler vermemek.”

(Tenbîhü’l-Gâfilîn)