Akşam Namazı İle İlgili Hadisler

Hadis No: 2543

Ravi: Mervan İbnu’l-Hakem

Tanım: Bana Zeyd ibnu Sabit (ra) dedi ki: “Sen niye akşam namazında (kısaru’l-mufassal denilen) kısa surelerden okuyorsun? Ben Resulullah (sav)’ın Tula’t-Tuleyeyn’i okuduğunu işittim.” (Ebu Davud’un rivayetinde şu ziyade var: “…Dedim ki: Tüla’t-Tuleyeyn nedir? Bana “el-A’raf, öbürü de “el-En’am” diye cevap verdi.”)

Kaynak: Buhari, Ezan 98; Ebu Davud, Salat 132, (812); Nesai, İftitah 67, (2, 169, 170)


Hadis No: 2544

Ravi: Ümmü’l-Fadl

Tanım: Resulullah (sav)’ın akşam namazında ve’l-mürselati urfen suresini okuduğunu işittim. Bundan sonra artık bize, ruhu kabzedilinceye kadar hiç namaz kıldırmadı.

Kaynak: Buhari, Ezan 98, Megazi 83; Müslim, Salat 173, (462); Muvatta, Salat 24, (1, 78); Ebu Davud, Salat 1


Hadis No: 2545

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav), A’raf süresiyle akşamı kıldırdı. Süreyi ikiye bölerek her iki rek’atte bir parçasını okudu.

Kaynak: Nesai, İftitah 67, (2,170)


Hadis No: 2546

Ravi: Cübeyr İbnu Mut’im

Tanım: Resulullah (sav)’ı akşam namazında et-Tur süresini okurken işittim.

Kaynak: Buhari, Ezan 99, Cihad 172, Megazi 11, Tefsir, Tür 1; Müslim, Salat 174, (463); Muvatta, Salat 23, (


Hadis No: 2547

Ravi: Ebu Osman en-Nehdi

Tanım: İbnu Mes’ud (ra)’un arkasında akşam namazı kılmıştım. Namazda Kulhüvallahü ahad’i okudu.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 133, (815)


Hadis No: 2548

Ravi: Abdullah İbnu Utbe İbni Mes’ud

Tanım: Resulullah (sav) akşam namazında Ha-mim-ed-Duhan süresini okudu.

Kaynak: Nesai, İftitah 66, (2,169)


Hadis No: 2549

Ravi: Ebu Abdillah es-Sunabihi

Tanım: Hz. Ebu Bekr (ra)’in hilafeti sırasında Medine’ye geldim, arkasında akşam namazını kıldım, ilk iki rek’atinde Fatiha ile (kısaru’l-mufassal denen) kısa sürelerden birer süre okudu. Sonra üçüncü rek’ate kalktı. Ben (ne okuyacağını işitmek için) hemen kendisine -elbisem elbisesine değecek kadar- yaklaştım. Fatiha ve beraberinde “Rabbena la tuziğ kulübena ba’de iz hedeytena veheb lena min ledünke rahmeten inneke ente’l-Vehhab” (Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi saptırma. Katından bize bir rahmet lutfet. SDen çok lutfedenlerdensin) ayetini okuduğunu işittim.

Kaynak: Muvatta, Salat 25 (1,79)


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*