Amel Defteri Nedir Kısaca

amel-defteri-nedir-kısaca

Amel Defteri, her insanın dünyada iyi ve kötü bütün işledikleri melekler tarafından yazılmış olan defterdir. Bu defter, ahirette sahibine verilecek, “Al kitabını oku!” denilecek, hiç bir şey gizli kalmayacaktır.Bu defter sesli bir film misali insanın her türlü hal ve hareketini, konuşmalarını zapt eden bir defterdir. Bu kayıt ve zabıtlarla insan ahirette hesaba çekilecek, bu defter insanın leh veya aleyhinde bir şahid olacaktır.

Dünya hayatında devamlı olarak insanla beraber bulunan ve onun yaptıklarını kaydeden melekler vardır. Kur’an-ı Kerîm bu melekler hakkında şöyle buyurur:

Ve şüphe yok ki, sizin üzerinizde bekçiler vardır. Çok mükerrem yazıcılar vardır. Ne yapar olduklarınızı bilirler. (el-İnfitâr, 82/10-12). Bir lakırdı telaffuz etmez ki, illâ yanında hazırlanmış bir gözetici (melek) vardır. (Kaf, 50/18).

Amel defterine insanın yaptıklarını yazan meleklere Hafaza melekleri veya Kiramen Katibîn  yahut “Rakîb Atîd” denmiştir.
amel-defteri-nedir-kısacaHer insana, kendi amel defteri, Ahiret gününde verilecek ve insan kendi yaptıklarını orada bizzat görüp okuyacaktır. Defterleri sağ tarafından verilen kimseler Cennetlik bahtiyarlar, sol tarafından veya arkasından verilen kimseler ise Cehennemlik bedbahtlar olacaklardır. Bahtiyarların hesabı ya çok basit geçecek veya onlar hiç hesaba çekilmeyecek; bedbahtlar ise çok çetin bir hesapla karşılaşacaklardır.  Kur’an-ı Kerîm bu hususta da şöyle buyurur:

“Artık kime ki, kitabı sağ tarafından verilmiş olur. Der ki: «Alınız kitabımı, okuyunuz.» (el-Hâkka, 69/19). Fakat o kimseye ki, kitabı sol tarafından verilmiş olur, (o da) der ki: «Keşke kitabım bana verilmemiş olsa idi.» «Hesabımın da ne olduğunu bilmese idim. Keşke o (ölüm hayatımı) kesip bitirmiş olsa idi.» (el-Hâkka, 69/25-27,).

Amel Defteri Hakkında Bazı Hadisler

Bir kimse kıyamette mizana getirilir. Sonra herbirinin büyüklüğü, gözün görebileceği uzunlukta olan doksan dokuz amel defteri getirilir. Bu defterlerde o kimsenin iyilik ve kötülükleri yazılıdır… (Hadîs-i şerîf-Eş-Şerîa)

Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz.”(Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

İnsanlar kıyamet günü bir yerde toplanırlar. Onların üzerine siyah bir bulut gelir. O bulut, insanlar üzerine amel defterlerini yağdırır. Mü’minin amelleri, sanki gül yaprağı üzerine yazılmıştır. Kafirlerin ise, sedir yaprağı üzerine yazılmış gibidir . (İmam-ı Gazalî)

 

3 yorum

Bir yanıt bırakın