Bazı Arap Kabilelerinin Fazileti İle İlgili HadislerHadis No: 4521

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Eşlem kabilesini Allah selametli kılsın, Gıfar kabilesine de mağfiret buyursun!”

Kaynak: Buhari, Menakıb 6; Müslim, Fezailu’s-Sahabe 183, (2515, 2516)


Hadis No: 4522

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kureyş, Ensar, Cüheyne, Müzeyne, Eşlem, Eşca’ ve Gıfar benim dostlarımdır. Onların da Allah ve Resulünden başka dostları yoktur.”

Kaynak: Buhari, Menakıb 6; Müslim, Fezailu’s-Sahabe 189, 190, (2520-2521); Tirmizi, Menakıb, (3945)


Hadis No: 4523

Ravi: Ebu Musa

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki; “Ben Eş’ari cemaatinin geceleyin evlerine girerkenki Kur’an okuyuşlarını seslerinden tanırım. Gündüzleyin girerlerken evlerini görmemiş de olsam, geceleyin Kur’an okuyuşları sebebiyle seslerinden evlerini tanırım. Onlardan biri Hakim’dir. Atlılara -yahut düşmana dedi- rastlayınca, onlara: “Arkadaşlarım, kendilerini beklemenizi söylediler” dedi”

Kaynak: Buhari, Megazi 38, Humus 15, Menakıbu’l-Ensar 37; Müslim, Fezailu’s-Sahabe 166, (2499)


Hadis No: 4524

Ravi: Ebu Musa

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Eş’ariler, gazve sırasında azıkları tükenir, Medine’de de ailelerinin yiyecekleri azalırsa, yanlarında bulunanları bir yaygının üzerinde toplarlar sonra onu tek bir kabla eşit olarak paylaşırlar. Onlar bendendir, ben de onlardanım.”

Kaynak: Buhari, Şirket 1; Müslim, Fezailu’s-Sahabe 167, (2500)


Hadis No: 4525

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Beni Temim’i, haklarında Resulullah (sav)’dan işittiğim üç şeyden sonra hep sever oldum. Demişti ki: “Onlar Deccal’e karşı ümmetimin en şiddetlisidirler.” Onların zekatları gelmişti. Aleyhissalatu vesselam: “Bu, kavmimizin zekatlarıdır!” buyurdular. Hz. Aişe (ra)’nin yanında onlardan bir esire kadın vardı. “Onu azad et, çünkü o, Hz. İsmail evlatlarından.” buyurdular.

Kaynak: Buhari, Itk 13, Megazi 67; Müslim, Fezailu’s-Sahabe 198, (2525)


Hadis No: 4526

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Kays’tan bir adam: “Ey Allah’ın Resulü! Hımyer’e lanet et!” dedi. Aleyhissalatu vesselam ondan yüzünü çevirdi. Adam aynı talebi tekrar edince, Aleyhissalatu vesselam: “Allah Hımyer’e rahmet kılsın. Onların ağızları selam, elleri yiyecek, kendileri de emniyet ve iman ehli kimseler!” buyurdu.

Kaynak: Tirmizi, Menakıb, (3985)


Hadis No: 4527

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ezd kabilesi, Allah’ın yeryüzündeki ordusu (ve dininin yardımcıları)dır. Halk onları alçaltmak ister, Allah ise onları yüceltir. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o zaman kişi: “Keşke babam Ezdi olsaydı! Keşke anem de Ezdi olsaydı!” diye temennide bulunacak.”

Kaynak: Tirmizi, Menakıb, (3933)


Hadis No: 4528

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Tufeyl İbnu Amr ed-Devsi, Resulullah (sav)’a gelerek: “Devs kabilesi helak oldu. (Allah’a) asi oldu (ve İslam’a girmekten) imtina etti. Onlara bir bedduada bulunun!” dedi. Orada bulunanlar, Aleyhissalatu vesselamın beddua yapacağını zannetti. Ama O: “Allah’ım, Devs’e hidayet ver, onları imana getir” buyurdu.

Kaynak: Buhari, Megazi 75, Cihad 100, Da’avat 59; Müslim, Fezailu’s-Sahabe 197, (2524)


Hadis No: 4529

Ravi: Cabir

Tanım: Sahabeler (ra), Aleyhissalatu vesselam’a müracat ederek: “Ey Allah’ın Resulü! Taiflilerin okları bizleri yaralayıp parçaladı. Aleyhlerine Allah’a bir bedduada bulunuverseniz! ” dediler. Aleyhissalatu vesselam: “Allahım, Taiflilere hidayet ver” buyurdular!

Kaynak: Tirmizi, Menakıb, (3937)


Hadis No: 4530

Ravi: Ebu Berze el-Eslemi

Tanım: Resulullah (sav), bir sahabiyi Arap kabilelerinden birine irşad vazifesiyle gönderdi. Ancak kabile halkı ona hakaretler edip bir güzel dövdüler. Sahabi, Resulullah (sav)’a gelerek durumu haber verdi. Aleyhissalatu vesselam: “Eğer Umman ahalisine gitmiş olsaydın onlar ne söverler ne de seni döverlerdi” buyurdu.

Kaynak: Müslim, Fezail’s-Sahabe 228, (2544)


Hadis No: 4531

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Mülk (saltanat, idare) Kureyş’tedir. Keza (davaları hükme bağlama) Ensar’dadır. Ezan Habeşli’lerdedir, emanet (güven) Ezd’dedir, yani Yemen’dedir.”

Kaynak: Tirmizi, Menakıb, (3932)


Hadis No: 4532

Ravi: Ebu Sekine

Tanım: Ebu Sekine (ki Muharrerlerden bir kimsedir) Resulullah (sav)’ın bir sahabesinden naklen anlatıyor: “Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizi bıraktıkları müddetçe siz de Habeşileri bırakın. Sizi terkettikleri müddetçe Türkleri terkedin.”

Kaynak: Ebu Davud, Melahim 8, (4302)


Hadis No: 4533

Ravi: İmran İbnu Husayn

Tanım: Resulullah (sav) üç kabileye ikrah eder halde vefat etti: Sakif, Beni Hanife, Beni Ümeyye.

Kaynak: Tirmizi, Menakıb, (3938)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*