Bazı Peygamberlerin Faziletleri – Hz. Eyyub (as) İle İlgili Hadisler

Hadis No: 4330

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Eyyub aleyhisselam üryan (çıplak) vaziyette yıkanırken üzerine altından bir yığın çekirge düştü. Eyyub aleyhisselam hemen onu elbisesine avuç avuç koymaya başladı. Bunun üzerine Rabbi ona nida etti: “Ey Eyyub, ben seni bu gördüğün (dünyalıktan) müstağni kılmadım mı?” Eyyub aleyhisselam: “Evet! Ey Rabbim! Velakin senin bereketine karşı istiğna yok!” diye mukabele etti.

Kaynak: Buhari, Gusl 20, Enbiya 20, Tevhid 35; Nesai, Gusl 7,1 (1, 200-201)