Bazı Zamanların Fazileti – Cuma Günü İle İlgili Hadisler

Hadis No: 4555

Ravi: Evs İbnu Evs

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Cum’a, en hayırlı günlerinizden biridir. Hz. Adem aleyhisselam(ıntoprağı) o gün yaratıldı, o gün kabzedildi. (Kıyamette Sur’a) o gün üflenecek, sayha da o günde olacak. Öyleyse o gün bana salavatı çok okuyun. Zira salavatlarınız bana arzedilir.” Orada bulunanlar: “Salavatlarımız size nasıl arzedilir? Siz çürümüş olacaksınız!” dediler. Aleyhissalatu vesselam: “Allah Teala Hazretleri, Arz’a peygamberlerin cesetlerini yemeyi haram kıldı” buyurdular.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 207, (1047); Nesai, Cum’a 5, (3, 91,92)


Hadis No: 4556

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Cum’a gecesi veya cum’a günü vefat eden hiçbir müslüman yoktur ki, Allah onu kabir fitnesinden korumamış olsun.”

Kaynak: Tirmizi, Cenaiz 72, (1074)


Hadis No: 4557

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) cum’a gününden bahis açıp dedi ki: “Onda bir saat vardır; müslüman bir kul namaz kılar olduğu halde, o saate erse, Allah’tan her ne istemişse onu Allah kendisine mutlaka verir.” Bunu söylerken [Resulullah] eliyle o vaktin azlığını işaretliyordu.

Kaynak: Buhari, Cum’a 37, Talak 24, Da’avat 61; Müslim, Cum’a 13, (852); Muvatta, Cum’a 15, (1, 108); Nesai,


Hadis No: 4558

Ravi: Ebu Bürde

Tanım: Ebu Bürde, babası Ebu Musa el’Eş’ari (ra)’ den naklediyor: “Resulullah (sav): “Cum’adaki icabet saati imamın minbere oturduğu anla, namazdan çıkması anına kadar geçen vakittir” dediğini işittim.”

Kaynak: Müslim, Cum’a 16, (853); Ebu Davud, Salat 208, (1049)


Hadis No: 4559

Ravi: Enes

Tanım: Cuma günü, (duaların kabul edileceği) ümit edilen saati, ikindi namazından sonra güneşin ufuktan kaybolması anına kadar arayın.

Kaynak: Tirmizi, Salat 354, (489)