Bazı Zamanların Fazileti – Zilhicce’de 10 Gün İle İlgili Hadisler

Hadis No: 4550

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav): “Salih amellerin Allah’a en ziyade sevgili olduğu günler bu on gündür!” buyurmuştu. Cemaatten: “Allah yolundaki cihaddan da mı?” diye soran oldu. “Cihaddan da!” buyurdu. “Ancak bir kimse, canını, malını muhataraya atarak çıkar, hiçbir şeyle dönmezse (yani cihad arasında ölürse) o kimse haric.”

Kaynak: Buhari, Iydeyn 11; Ebu Davud, Savm 61, (2438); Tirmizi, Savm 52, 1 (7577)


Hadis No: 4551

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Tirmizi, bir diğer rivayette Ebu Hüreyre (ra)’den şu ziyadeyi kaydetmiştir: “Ondaki her bir günün orucu bir yıllık oruca (sevabca) eşittir. Ondaki bir gece kıyamı (ibadetle ihya edilmesi) Kadir gecesinin kıyamına (ihyasına) eşittir.”

Kaynak: Tirmizi, Savm 52, (758)