Cansızların Resulullah (sav)’la Konuşmaları İle İlgili HadislerHadis No: 5572

Ravi: Ali

Tanım: Resulullah (sav)’a Mekke’de idim. Beraberce bir tarafına gitmiştik. O’nun karşısına çıkan her ağaç, her dağ O’na selam veriyor ve: “Allah’ın selamı üzerine olsun ey Allah’ın Resulü!” diyordu.

Kaynak: Tirmizi, Menakıb 8, (3630)


Hadis No: 5573

Ravi: Cabir İbnu Semüre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Mekke’de bir taş var, peygamberlik geldiği zaman günler boyu bana selam verdi, şu anda o taşı biliyorum.”

Kaynak: Müslim, Fezail 2, (2277); Tirmizi, Menakıb 7, (3628)


Hadis No: 5574

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Bir bedevi gelerek Aleyhissalatu vesselam’a: Senin Allah elçisi olduğunu ne ile bileyim?” dedi. Aleyhissalatu vesselam: “Hurma ağacından şu salkımı çağırmamla. O benim Allah’ın elçisi olduğuma şehadet eder!” dedi ve onu çağırdı. Salkım, ağaçtan inmeye başladı. Resulullah (sav)’ın yanına düştü ve: “Selam senin üzerine olsun ey Allah’ın Resulü!” dedi. Sonra Aleyhissalatu vesselam ona; “Haydi yerine dön!” emrettiler. Salkım, yerine döndü ve eski yerine kaynadı. Bedevi (bu manzara karşısında) Müslüman oldu.”

Kaynak: Tirmizi, Menakıb 9, (3632)


Hadis No: 5575

Ravi: Ma’n İbnu Abdirrahman

Tanım: Babam merhumu dinledim. Diyordu ki: “Mesruk’a sordum: “Kur’an dinledikleri gece, cinleri(n geldiğini) Resulullah (sav)’a kim haber verdi?” Bana şu cevabı verdi: “Baban, yani İbnu Mes’ud bana bildirdi ki: “Onların yani cinlerin geldiğini bir ağaç haber verdi.”

Kaynak: Buhari, Menakıbu’l-Ensar 32; Müslim, Salat 153, (450)


Hadis No: 5576

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav) bir hurma kütüğüne dayanarak hitapta bulun(ur)du. (Duyulan ihtiyaç üzerine) ona bir minber yaptılar, onun üzerinde hutbe vermeye başladı. Hurma kütüğü (Aleyhissalatu vesselam’ın kendisini terketmesi üzerine) bir deve inleyişi gibi inleyip ağlamaya başladı. Bunun üzerine Resulullah (sav) minberden inip kütüğü meshedip okşadı. Kütük inlemeyi bırakıp sükunet buldu.

Kaynak: Tirmizi, Menakıb 9, (3631)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*