Çok Yemin Etmek Doğru mudur?

Allahü Teala’ya çok yemin etmemelidir. Zira çok yemin etmek, Allahü Teala’nın ismini küçümsemektir.

Yalan yemine gelince: Yalan yemin, memleketleri harap eder. Resullah (s.a.v.) yalan yere yemin etmeyi, keffareti olmayan büyük günahlardan saymıştır. Bir hadis-i şerifte:

“Sivrisineğin kanadı kadar da olsa içinde yalan şaibesi olacak şekilde yemin eden kimsenin kalbinde (siyah) bir nokta olur.buyuruldu. ( Sünen-i Tirmizi h.no:3020 , Sünen-i İbn Mace h.no:5563)

“Vallahi Allahü Teala böyle yapacaktır.” gibi lafızlarla Allahü Teala’ya yemin etmez.

Doğru olarak yemin etmek isteyen, Allahü Teala’ya yemin etmeli veya susmalıdır. Çünkü Allahü Teala’dan başkasına yemin etmek, gizli şirktir.

Babasının adına, bir kimsenin hayatına, Kabe’ye veya İslam’dan uzak olmaya yemin etmemelidir. Her kim doğru olarak İslam’dan uzak olmaya yemin ederse, İslam dinine salim olarak dönemez. Yalan olarak böyle yemin ederse, küfre düşmesinden korkulur.

Bir şey üzerine yemin eder de, başkasını daha hayırlı görürse, hayırlı olanı yapar ve yemini için keffareti yerine getirir.

 

Kaynak: Şiratül İslam