Defin Ve Defin Şekli İle İlgili Hadisler

Hadis No: 5447

Ravi: Hişam İbnu Amir

Tanım: Uhud günü Ensar, Resulullah (sav)’a gelip: “Bize yara ve meşakkat isabet etti, ne emredersiniz (ey Allah’ın Resulü)?” dediler. Aleyhissalatu vesselam da: “Kabirleri genişletin ve derinleştirin. Bir kabre iki-üç kişiyi birden koyun!” buyurdular. “Öyleyse hangisi öne konsun?” denildi. “Kur’an’ı daha çok bilen!” buyurdular.

Kaynak: Buhari, Cenaiz 73, 74, 75, 76, 79, Megazi 26; Ebu Davud, Cenaiz 31, (3138); Tirmizi, Cenaiz 46, (103


Hadis No: 5448

Ravi: Cabir

Tanım: Resulullah (sav), Uhud şehidlerini (defin sırasında) her ikisinin (cesedini) bir giysiye koyuyor, sonra da: “Kuran’ı hangisi daha çok almıştı?” diye sorup, onlardan birine işaret edildiği takdirde, onu lahidde öne koyuyordu. Sonra da: “Ben bunlara şahidim!” diyordu. Onları kanlarıyla defnetmelerini emretti. Onlara cenaze namazı kılmadı, onları yıkamadı da.

Kaynak: Buhari, Cenaiz 73, 74, 75, 76, 79, Megazi 26; Ebu Davud, Cenaiz 31, (3138); Tirmizi, Cenaiz 46, (103


Hadis No: 5449

Ravi: Cabir

Tanım: Uhud günü, halam, kabristanımıza gömmek için babamı (Uhud’dan Medine’ye) getirmişti. O sırada, Resulullah (sav)’ın tellali şöyle nida etti: “Ölüleri yerlerine geri götürün!”

Kaynak: Ebu Davud, Cenaiz 42, (3165); Tirmizi, Cihad 37, (1717); Nesai, Cenaiz 83, (4, 79)


Hadis No: 5450

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav), Uhud şehidlerinin üzerinden demir(den mamul silah, zırh gibi şeyler)in ve deri(den mamul kan bulaşmamış giyecekler)in çıkarılmasını ve onların elbiseleri ve kanlarıyla gömülmelerini emretti.

Kaynak: Ebu Davud, Cenaiz 31, (3134)


Hadis No: 5451

Ravi: Husayn İbnu Vahvah

Tanım: Talha İbnu’l-Bera hastalandığı zaman, Resulullah (sav) ona geçmiş olsun ziyaretine geldi. (Yakınlarına:) “Ben onda ölüm alametinin zuhurunu gördüm.(Ölümünü) bana hemen haber verin ve acele davranın. Çünkü, Müslüman bir kimsenin cesedinin ailesi içerisinde hapsedilmesi uygun değildir” buyurdular.

Kaynak: Ebu Davud, Cenaiz 38, (3159)


Hadis No: 5452

Ravi: Cabir

Tanım: Bir gün Resulullah (sav) bir hutbe irad etti. Hutbesinde, ashabından, ölmüş, yetersiz bir kefene sanlıp, geceleyin defnedilmiş bir zatı zikretti. Sonra kişinin, mecbur kalmadıkça geceleyin gömülmesini yasakladı, ta ki üzerine namaz kılınsın. Ve dedi ki: “Biriniz kardeşini kefenledi mi, kefenini güzel yapsın!”

Kaynak: Müslim, Cenaiz 49, (943); Ebu Davud, Cenaiz 34, (3148); Nesai, Cenaiz 37, (4, 33)


Hadis No: 5453

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav), geceleyin bir kabre girdi. Kendisine bir kandil yakılmıştı. Uzanmış vaziyetteki cenazeyi kıble cihetinden aldı. (Ölüye): “Muhakkak ki sen çok dua eden, çok Kur’an okuyan (yufka yürekli) bir kimseydin. Allah sana rahmetini bol kılsın!” diye dua etti ve dört kere tekbir getirdi.

Kaynak: Tirmizi, Cenaiz 62, (1057)


Hadis No: 5454

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav)’ın bir kızının defnine şahid olduk. Bu definde Resulullah kabrin üzerine oturmuştu. Aleyhissalatu vesselamın gözlerinden yaş aktığını gördüm. “Aranızda bu gece günah işlemeyen (cima yapmayan) var mı ?” buyurdular. Ebu Talha radıyallahu anh: “Ey Allah’ın Resulü! Ben varım!” dedi. Aleyhissalatu vesselam da: “Öyleyse kabrine in!” buyurdular. Ravi der ki: “Ebu Talha kabre inip onu defnetti.”

Kaynak: Buhari, Cenaiz 72


Hadis No: 5455

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Lahid bize, şakk bizden başkasına aittir.”

Kaynak: Ebu Davud, Cenaiz 65, (3208); Tirmizi, Cenaiz 53, (1045); Nesai, Cenaiz 85, (4, 80)


Hadis No: 5456

Ravi: Ebu’l-Heyyac el-Esedi

Tanım: Bana, Hz. Ali radıyallahu anh: “Resulullah (sav)’ın beni göndermiş olduğu şeye ben de seni göndereyim mi?” diye sordu ve Resulullah’ın kendisine: “Haydi git, kırıp dökmedik put, duzlemedik yüksek kabir bırakma!” dediğini anlattı.

Kaynak: Müslim, Cenaiz 93, (969); Ebu Davud, Cenaiz 72, (3218); Nesai, Cenaiz 99, (4, 88, 89)


Hadis No: 5457

Ravi: Cabir

Tanım: Resulullah (sav) kabrin kireçlenmesini, üzerine bina yapılmasını, üzerine oturulmasını, üzerine yazı yazılmasını ve ayakla basılmasını yasakladı.

Kaynak: Müslim, Cenaiz 94, (970); Ebu Davud, Cenaiz 76, (3225, 3226); Tirmizi, Cenaiz 58, (1052); Nesai, Cen


Hadis No: 5458

Ravi: Muttalib İbnu Ebi Vedaa

Tanım: Osman İbnu Maz’un öldüğü zaman, cenazesi Medine’den dışarı çıkarıldı ve gömüldü. Osman radıyallahu anh, muhacirlerden Medine’de ilk ölen kimse idi. Resulullah (sav), bir adama Osman için bir kaya [getirerek mezar yerini belli etmesini] emretti. Adam [bir taş aldı, fakat] taşımaya güç yetiremedi. Resulullah (sav) bizzat gidip kollarını sıvadı. -Ravi der ki: “Sanki ben sıvadığı sırada Resulullah’ın kollarının beyazlığını görür gibiyim.”- Sonra kayayı getirip Osman’ın baş tarafına koydu ve: “Bununla, kardeşimin kabrini işaretliyorum, ailemden ölenleri bunun yanma gömeceğim” buyurdu.

Kaynak: Ebu Davud, Cenaiz 63, (3206)


Hadis No: 5459

Ravi: Abdullah İbnu Ebi Müleyke

Tanım: Abdurrahman İbnu Ebi Bekr (ra) Mekke yakınlarında bir yer olan Hubşiyy’de vefat ettiği zaman Mekke’ye taşındı ve orada defnedildi. Hz. Aişe (ra) Mekke’ye gelince Abdurrahman’ın kabrine uğradı ve şu beyitleri okudu: “Biz (Irak Kralı) Cezime’ye uzun zaman (kırk yıl hizmet eden) iki nedimesi (Malik ve Akil) gibiydik. Öyle ki (hakkımızda): “Bunlar ebediyen ayrılmayacaklar” denmişti. Vakta ki, ben ve (kardeşim) Malik uzun beraberlikten sonra ayrılınca, sanki tek gece beraber kalmadık gibi oldu.” Hz. Aişe sonra şunları söyledi: “Vallahi ben burada olsaydım, öldüğün yerde defnedilirdin. Eğer ölümüne hazır olsaydım ziyaretine de gelmezdim.”

Kaynak: Tirmizi, Cenaiz 60, (1055)


Hadis No: 5460

Ravi: Osman

Tanım: Resulullah (sav), ölünün defnini tamamlayınca, kabri üzerinde durur ve: “Kardeşiniz için (Allah’tan) mağfiret talep edin, onun için (karşılaşacağı sorgulamada) metanet dileyin. Zira şimdi ona hesap sorulacak!” buyururdu.

Kaynak: Ebu Davud, Cenaiz 73, (3221)


Hadis No: 5461

Ravi: Ali

Tanım: Hz. Ali (ra), anlatıldığına göre, bir ölünün defin işini tamamlayınca şöyle derdi: “Allahım, bu kulundur, sana gelmiştir. Sen ise yanına inilenin en hayırlısısın. Ona mağfiret et, onun girdiği yeri (kabri) geniş kıl.” [Rezin tahric etmiştir.]

Kaynak: Rezin


Hadis No: 5462

Ravi: Bureyre

Tanım: Ravi, anlatıldığına göre, ölünce, kabrinin üzerine iki yaş çubuk konmasını tavsiye etmiştir.

Kaynak: Buhari, Cenaiz 82, (Bab başlığında muallak olarak kaydetmiştir)


Hadis No: 5463

Ravi: Aişe

Tanım: Urve tu’bnu’z-Zübeyr, Hz. Aişe (ra)’den naklen anlatıldığına göre, “Urve’nin kardeşi Abdullah İbnu’z-Zübeyr’e Aişe dedi ki: “Beni arkadaşlarımla birlikte defnedin. Resulullah’la birlikte odaya defnetmeyin. Zira ben, O’nunla birlikte tezkiye olunmamdan hoşlanmam.”

Kaynak: Buhari, Cenaiz 96, İ’tisam 16


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*