Elbise Çeşitleri İle İlgili Hadisler



Hadis No: 5255

Ravi: Ümmü Seleme

Tanım: Resulullah (sav)’ın en ziyade sevdiği elbise kamus idi.

Kaynak: Ebu Davud, Libas 3, (4025); Tirmizi, Libas 28, (1762, 1763)


Hadis No: 5256

Ravi: Süveyd İbnu Kays

Tanım: Ben ve Mahrefetu’l-Abdi, Hacer’den bez alıp, Mekke’ye getirdik. Resulullah (sav) [yanımıza] gelip bizimle bir şalvar pazarlık etti ve satın aldı. Fiyatını bize tartıp ödedi. Tartan kimseye de: “Tart (ve ibreyi lehine) kaydır!” emretti.

Kaynak: Ebu Davud, Büyu 7, (3336); Tirmizi, Büyu 66, (1305); Nesai, Büyu 54, (7, 284)


Hadis No: 5257

Ravi: Misver İbnu Mahreme

Tanım: Resulullah (sav), (ashabına) bir kısım kaftanlar taksim etti, fakat (babam) Mahreme’ye hiçbir şey vermedi. Bunun üzerine babam: “Haydi Resulullah (sav)’a gidelim!” dedi ve beraber gittik. Bana: “Gir de Aleyhissalatu vesselam’ı bana çağır!” dedi. Ben de çağırdım. Resulullah üzerinde dağıttığı kaftanlardan biri olduğu halde dışarı çıktı ve “Bunu senin için sakladık!” buyurdu. Sonra Resulullah (sav) babama baktı ve: “Mahreme razı oldu!” buyurdu.

Kaynak: Buhari, Farzu’l-Humus 11, Libas 12; Müslim, Zekat 129, (1058); Ebu Davud, Libas 4, (4028); Tirmizi,


Hadis No: 5258

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav) en çok, hibere (denen Yemen’de mamul, çubuklu) kumaştan giyinmemizi severdi.

Kaynak: Buhari, Libas 18; Müslim, Libas 32, (2079); Ebu Davud, Libas 15, (4060); Tirmizi, Libas 45, (1788);


Hadis No: 5259

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Haruriyye (denen Hariciler) çıktığı zaman Hz. Ali (ra)’nin yanına geldim. Bana: “Şu adamlara bir uğra!” dedi. Ben de mevcut Yemen hullelerinin en güzelini giydim.” Ebu Zümeyl der ki: “İbnu Abbas yakışıklı ve gür sesli biriydi.” İbnu Abbas der ki: “Harurilerin yanına vardım. Bana: “Hoş geldin ey İbnu Abbas! Bu takımın da ne?” dediler. Ben: “Beni ayıplıyor musunuz? Ben Resulullah (sav) üzerinde mümkün olan en güzel elbiseyi gördüm!” dedim.

Kaynak: Ebu Davud, Libas 8, (4037)


Hadis No: 5260

Ravi: Abdülvahid İbnu Eymen

Tanım: Hz. Aişe’nin yanına girdim. Üzerinde kalın Yemen bezinden yapılmış fiyatı beş dirhem olan bir elbise bulunuyordu. Hz Aişe: “Gözünü cariyeme kaldır da ona bir bak! Zira o şimdi benim giydiğim şu elbiseyi evin içinde giymekten arlanır. Halbuki, Resulullah (sav) zamanında benim o (kaba kumaş)tan bir elbisem vardı. Medine’de zifaf için süslenen her kadın gelip o elbiseyi benden iareten alirdı.”

Kaynak: Buhari, Hibe 34


Hadis No: 5261

Ravi: Muğire İbnu Şu’be

Tanım: Resulullah (sav)’a üzerinde yünden Şami bir cübbe olduğu halde abdest suyunu döktüm. Cübbenin yenleri dar idi. Elini çıkar(ıp cübbenin yenlerini çemre)mek istedi. Fakat kol dar gelince, (cübbeyi omuzuna atarak) ellerini bedeninin altından çıkardı ve yıkadı.

Kaynak: Tirmizi, Libas 30, (1768,1769)





İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*