Ensarın Fazileti İle İlgili Hadisler

Hadis No: 4486

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Şayet Ensar vadiye veya geçide süluk etse ben de mutlaka Ensarın gittiği vadiye ve geçide süluk ederim. [Eğer hicret olmasaydı ben Ensar’dan biri olurdum]” Ebu Hüreyre der ki: “Ona annem ve babam feda olsun. (Bu sözüyle haddi aşmış, Ensarın hakkından fazlasını onlara vererek) zulmetmiş değildir. (Zira) onlar O’nu barındırdılar ve O’na yardım ettiler veya bir başka kelime (ile ifade edilecek) yardımlar yaptılar. Mallarıyla kendisine ve Ashabına muavenette bulundular.”

Kaynak: Buhari, Menakıbu’l-Ensar 2, Temenni 9


Hadis No: 4487

Ravi: Ebu Said

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Benim kendisine sığındığım sırdaşım ehl’i Beyt’imdir, dayanağım da Ensar’dır. Öyleyse onların (Ehl’i Beyt ve Ensar’ın) kusurlularını affedin, faziletli olanlarına da sarılın”

Kaynak: Tirmizi, Menakıb, (3900)


Hadis No: 4488

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah’a ve ahirete iman eden kimse Ensar’a buğzetmesin.”

Kaynak: Tirmizi, Menakıb, (3903)


Hadis No: 4489

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ensar dayanağımdır, sırdaşımdır. İnsanlar sayıca artarken onlar azalacaklar. Öyleyse onların iyilerine yapışın, kusurlularını da affedin.” [Buhari, İbnu Abbas (ra)’dan kaydettiği bir diğer rivayette: “Onlar azalacaklar” lafzının peşinde şu ziyadeye yer verir: “öyle ki yemekteki tuz gibi olacaklar.”]

Kaynak: Buhari, Menakıbu’l-Ensar 11; Müslim, Fezailu’s-Sahabe 176, (2510); Tirmizi, Menakıb, (3901)