Eyyamu’l-Biz İle İlgili Hadisler

Hadis No: 3151

Ravi: Abdullah İbnu Katade

Tanım: Abdullah İbnu Katade İbni Milhan el-Kaysi, babası (ra)’ndan anlatıyor: “Resulullah (as), bize eyyam-ı biz’de yani ayın onüç, ondört ve onbeşinci günlerinde oruç tutmamızı emrederdi ve “Bunlar yıl orucu vaziyetindedir” derdi.”

Kaynak: Ebu Davud, Savm 68, (2449); Nesai, Savm 83, (4, 220, 221)


Hadis No: 3152

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) eyyamu’l-biz’de oruç tutmayı hazerde de seferde de bırakmazdı.

Kaynak: Nesai, Savm 70, (4,198)


Hadis No: 3153

Ravi: Muazetu’l-Adeviyye

Tanım: Hz. Aişe (ra)’den sordum: “Resulullah (sav) her ay üç gün oruç tutar mıydı?” “Evet!” diye cevap verdi. Ben tekrar: “Ayın hangi günlerinde tutardı?” dedim. “Hangi günde oruç tuttuğuna ehemmiyet vermezdi” diye cevap verdi.

Kaynak: Müslim, Sıyam 194. (1160); Ebu Davud, Savm 70, (2453); Tirmizi, Savm 54, (763)


Hadis No: 3154

Ravi: Ebu Zerr

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim her ayda üç gün oruç tutarsa işte bu, yıl orucu olur. Allah Teala hazretleri bu hususu te’yiden kitabında şu ayeti indirdi: “Kim bir hayır işlerse o kendisinden on misliyle kabul edilir” (En’am 160). Bir gün on misliyle kabul ediliyor.”

Kaynak: Tirmizi, Savm 54, (761); Nesai, Savm 82, (4, 219)


Hadis No: 3155

Ravi: Amr İbnu Mes’ud

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Zahmetsiz ganimet kışta tutulan oruçtur.”

Kaynak: Tirmizi, Savm 74, (797)


Hadis No: 3156

Ravi: İbnu Mes’ud

Tanım: Hz. Aişe (ra)’ye: “Resulullah (sav) herhangi bir güne ayrı bir ehemmiyet verir miydi?” diye sordum. “Hayır!” dedi ve ilave etti: “Onun ameli hafif ve devamlı yağan yağmur gibiydi. Hanginiz Resulullah (sav)’ın tahammül ettiği şeye dayanabilir?”

Kaynak: Buhari, Savm 64, Rikak 18; Müslim, Salatu’l-Müsafirin 217, (783); Ebu Davud, Salat 317, (1370)


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*