Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler İle İlgili HadislerHadis No: 2452

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Hz. Ömer (ra)’in bir müezzini geceleyin ezan okumuştu. Ezanı iade etmesini emretti.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 41, (532, 533); Tirmizi, Salat 149, (203)


Hadis No: 2453

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Hz. Bilal güneş doğmazdan önce ezan okumuştu. Resulullah (sav) ona: “Haberiniz olsun kul uyudu” diye nida etmesini emretti.

Kaynak: Tirmizi, Salat 149, (203)


Hadis No: 2454

Ravi: Bilal

Tanım: Resulullah (sav): “Sabah vakti iyice belirinceye kadar ezan okuma!” dedi ve ellerini yanlara doğru açarak: “Şöyle!” diye gösterdi.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 41 (634)


Hadis No: 2455

Ravi: Enes

Tanım: Bir kimse, Resulullah (sav)’a sabah namazının vaktini sormuştu. O da Hz. Bilal’e emretti. Şafak sökerken ezan okudu. Ertesi gün ortalık ağarıncaya kadar sabah ezanını tehir etti. Sonra ikamet okumasını emretti ve namazı kıldı. Sonra da adama: “İşte bu, (sabah) namazının vaktidir” dedi.

Kaynak: Nesai, Ezan 12, (2, 11, 12)


Hadis No: 2456

Ravi: Ziyad İbnu’l-Haris es-Sudai

Tanım: Sabah ezanının ilk vakti girince, Resulullah (sav) bana emretti, ben de ezan okudum ve: “İkamet de getireyim mi ey Allah’ın Resulü?” diye sordum. (Soruma hemen cevap vermeyip) doğu tarafına, fecre bakmaya başladı ve: “Hayır!” dedi. Ne zaman ki şafak söktü Hz. Peygamber (bineğinden) indi, abdest bozdu. Sonra bana doğru geldi. (Bu ara Ashabı da toplandı.) Abdestini aldı. Bilal ikamet okumak istedi. Resulullah (sav): “Sudai’nin kardeşi ezan okudu, ezanı okuyan ikameti getirsin!” dedi. Ben de ikamet getirdim.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 30, (514); Tirmizi, Salat 146, (199)


Hadis No: 2457

Ravi: Simak İbnu Harb

Tanım: Bilal, güneş (öğlede, batı cihetine) kayınca ezan okurdu. Resulullah (sav) odasından çıkıncaya kadar ikamet getirmezdi. Odasından çıkınca, O’nu görür görmez ikamet getirirdi.

Kaynak: Müslim, Mesacid 160- (606); Tirmizi, Salat 148, (202); Ebu Davud, Salat 44, (637)


Hadis No: 2458

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav)’ın iki müezzini vardı: Biri Bilal diğeri İbnu Ümmi Mektum el-A’ma.

Kaynak: Müslim, Salat 7, (380); Ebu Davud, Salat 42, (535)


Hadis No: 2459

Ravi: Cabir

Tanım: Resulullah (sav) Bilal (ra)’e: “Ezan okuduğun zaman ağır ağır oku. İkamet getirdiğin zaman da peş peşe seri oku. Ezanla ikametin arasına, yemek yiyenin yemeğinden, içenin içmesinden, üzerine sıkışarak helaya girmiş olanın heladan fariğ olacağı bir zaman fasılası koy” diye talimat verdi. Şunu da ilave etti: “Beni görünceye kadar da (ikamet için) kalkmayın.”

Kaynak: Tirmizi, Salat 143, (196)


Hadis No: 2460

Ravi:

Tanım: Beni Neccar’dan bir kadın demiştir ki: “Benim evim, Mescid-i Nebevinin etrafındaki en uzun ev idi. Bilal (ra), sabah ezanını evimin damında okurdu. Seher’den gelip, dama oturur vaktin girmesini gözetlerdi. Vaktin girdiğini görünce gerinir, sonra da: “Allah’ım sana hamdediyor, dinini (müslümanların) ikame etmeleri için, Kureyş’e karşı yardımını diliyorum” der, arkadan ezan okurdu.” Kadın devamla der ki: “Vallahi, onun bu duayı terkettiği tek gece bilmiyorum!”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 33, (519)


Hadis No: 2461

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Namaz için ezanı ancak abdestli olan okusun.

Kaynak: Tirmizi, Salat 147, (201)


Hadis No: 2462

Ravi:

Tanım: Bir diğer rivayette şöyle buyrulmuştur: “Ezanı ancak abdestli olan okusun.” Tirmizi der ki: “Önceki rivayet daha sahihtir.”

Kaynak: Tirmizi, Salat 147, (200)


Hadis No: 2463

Ravi: Osman İbnu Ebi’l-As

Tanım: Resulullah (sav)’ın bana en son vasiyetlerinden biri de, ezanına mukabil ücret almayan bir müezzin tutmamdı.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 40, (531); Tirmizi, Salat 155, (209); Nesai, Ezan 32, (2, 23)


Hadis No: 2464

Ravi: Ebu Bekr

Tanım: Resulullah (sav) ile birlikte sabah namazı için beraber çıktık. Uğradığı her adama namaz için sesleniyor veya ayağı ile dürtüyordu.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 293, (1264)


Hadis No: 2465

Ravi: Ebu Ümame

Tanım: (Bir seferinde) Bilal (ra) ikamete başlamıştı. Kad kameti’s-salat deyince Resulullah (sav): “Allah onu (namazı) ikame etsin ve daim kılsın!” buyurdu, İkametin geri kısmında, müezzinin söylediklerini tekrar ediyordu.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 39, (528)


Hadis No: 2466

Ravi: Nafi’

Tanım: İbnu Ömer (ra) sefer sırasında ikamete sadece sabah namazından hem ezan, hem de ikamet her ikisini okurdu. Derdi ki: “(Seferde ezana hacet yok, çünkü) ezan, kendisine cemaat gelecek olan imama mahsustur.”

Kaynak: Muvatta, Salat 11 (1, 73)


Hadis No: 2467

Ravi: Ebu Cuhayfe

Tanım: Anlattığına göre, Hz. Bilal (ra)’i ezan okurken görmüştür. Der ki: “Ben, ezan okurken, onun ağzını şu tarafa, bu tarafa (sağa sola) dönerken takibe koyuldum.” (Tirmizi’nin rivayetinde şu ziyade mevcuttur: “İki parmağı kulaklarının üzerinde olduğu halde…”)

Kaynak: Buhari, Ezan 18,19, Vudu 40, Salat 17, Sütre 90, 93, 94, Menakib 23, Libas 3, 42; Müslim, Salat 249,


Hadis No: 2468

Ravi: Ebu Cuhayfe

Tanım: Ebu Davud’da şu ifadeye yer verilmiştir: “(Bilal), hayye ala’s-salat, hayye ala’l-felah cümlesine gelince boynunu sağa ve sola çevirdi, bizzat kendi dönmedi.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 34, (520)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*