Berâat Kandili ve Fazileti


Mübarek Aylar, Mübarek gün ve Geceler hakkinda bilgilerin bulunduğu bölüm

Moderatörler: ucharfbesnokta, Ertugrul

Berâat Kandili ve Fazileti

Mesajgönderen ucharfbesnokta » 02 Ağu 2009, 07:35Cenab-ı Hakkın kullarına maddi ikramları olduğu gibi manevi ihsanlarıda vardır. Bu ikram ve ihsana eren kişiler büyük bir mazhariyyet ve tecelliyata nail olurlar.İŞte Berâet kandilide bunlardan biridir.
Cenab-ı Hak Duhan süresinde Meâlen Ha-mim. Helal ile Haram ve sair hükümleri açıkça bildiren bu kitaba yemin olsun ki, Hakikat,biz o Kitabı Mübarek bir gecede indirdik. Gerçek biz o Kur'an-ı Kerimle kafirlerin uğrayacakları azabı haber vericileriz. O gece öyle bir gecedir ki her hikmetli iş nezdimizden sadır olan bir emirle, o gecede ayrılır... 
Hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır.
Kim şu beş geceyi ihya ederse cennet o kimseye vacip olur. Bunlar, Terviye gecesi, (Zilhiccenin 8. Gecesi Kurban arefesinden bir önceki gece) Arefe gecesi,(Zilhiccenin 9. Gecesi) Kurban bayramı gecesi, ramazan bayramı gecesi, Şa'banın 15. Beraat gecesidir.
Başka bir rivayette şöyle buyurulmaktadır.
Kim şu beş beş geceyi ihya ederse kalplerin öldüğü gün onun kalbi ölmez.
Bunlar Cuma, Beraat, Kadir, arefe ve iki Bayram geceleridir.
Bu gecenin fazileti ve ihtiva ettiği büyüklükten bazı hususları ve hasletleri burada kısaca arz etmeye çalışalım.
Beraat kelimesi borçtan, isnat edilen suçtan kurtulmak manalarına gelir. Ayrıca bir kimseye verilen madalya veya nişan veya herhangi bir imtiyaz verildiğini bildiren belge, resmi senet manalarına gelmektedir.
Bu mübarek gecenin dört ismi vardır.
1- Leyle-i mübareke: Ayeti kerimede de Mübarek bir gece diye vasf olunan bu gecenin, hayır ve bereketi kendisini ihya edenler için çok fazladır. Çünkü Kadir gecesinde olduğu gibi Cenab-ı Hakkın cemalinin berekat ve füyuzatı arştan, yer yüzüne kadar bütün zerrelere kadar ulaşır.
2- Leyle-i Rahmet: Cenab-ı Hakkın rahmeti bu gece coşup taştığı için bu isim verildi.
3- Leyle-i Beraat: Bu gece müminlere cehennemden kurtulup cennetlik olma beraatı (vesikası) verilir: öyle ki bazı büyüklere dünya gözü ile gösterilmiştir.
Nitekim Emevi Halifesi ömer İbn-i Abdulaziz bir beraat kandilinde vecd ve huşu içinde ibadetlerini bitirip iltica ederken bir an başını yukarı kaldırdığında ucu semaya kadar ulaşan, yeşil renkli nurdan bir şerit üzerinde şöyle yazdığını gördü.
Şu Melik-i Aziz olan Allah tarafından kulu Ömer İbni Abdulaziz'e verilmiş cehennemden kurtuluş beraatıdır.
Bu beraatın, bu geceyi layıkıyla ihya eden her mümine verileceği müjdelenmiştir. Nitekim geçen senelerde bazı kardeşlerimiz, insanlar bu geceyi ihya ederken şahit oldukları büyük zuhuratlardan bahsetmişlerdir.
4- Leyle-i Sakk: "Sak" senet demektir. İnsanlara cehennemden kurtulacaklarına dair senet verileceğinden bu isimle de anılmaktadır.
İnsanların bir sene içerisindeki rızıkları, zengin veya fakir olacakları ve ecelleri gibi mühim hususlar o gece içerisinde meleklere bildirilir. O geceyi ibâdet ve tâatla geçirmek ve nafile namaz kılmak sevaptır. Fakat o geceye mahsus belirli bir namaz şekli yoktur.
Nitekim Peygamber Efendimiz
bu geceyi ibadetle geçirmiş ve Allah'a şöyle dua etmiştir: "Azabından affına, gazabından rızana sığınır, senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamdetmekten âcizim. Sen seni senâ ettiğin gibi yücesin. Ayet-i kerimede işaret edildiği üzere bu gecede büyük hasletler, güzellikler vardır. Bu faziletlere sebeb olan en mühim amil ise, Yüce kitabımız kur'an-ı kerimin Levh-i mahfuzdan Dünya semasına indirilmesidir. Kur'an-ı Kerim Levhi-i mahfuzdan indirilmiş; Kadir gecesinde ise efendimiz(S.A.V)e inzal olmaya başlanmıştır. O bakımdan Kadir gecesi ile bu gece arasında mühim bir münasebet vardır. Bu gecenin diğer hasletlerini maddeler halinde kısaca arz etmeye çalışalım.

O gecede bütün hikmetli işler tefrik olunur, ayrılır.

Hikmetli her iş bu gece ayrılarak vazife sahiplerine tevzi olunur. Levh-i mahfuzda ki ilahi takdirler arasında o sene içinde cereyan edecek hadise ve şuunatın nüshalar halinde yazılmasına bu gecede başlanır ve kadir gecesinde tamamlanır. Erzakla ilgili nüsha, kime ne kadar, ne şekilde rızık verileceği Mikail (as)'a;
Harp, zelzele ve diğer felaketlerle ilgili nüsha Cebrail (as)'a;
Kulların amel ve ibadetleri ile ilgili nüsha, dünya semasında vazifeli yüksek rütbeli İsmail isminde bir meleğe;
Öleceklerin listesi ise azrail( as)' a verilir.

Hatta öyle ki; bir kişi çarşıyı pazarda gezer, alış veriş yapar geleceğe ait hesaplar yapar; evini ve çoluk çocuğunun istikbalini düşünür, ona göre planlar hazırlar da, bilmez ki belki de onun ismi o sene öleceklerin defterine yazılmıştır.
Bu gece yapılacak ibadetler hakkında efendimiz (S.A.V) şöyle buyuruyorlar
Kim bu gecede 100 rek'at namaz kılarsa; Cenabı Hakk ona 100 melek gönderir. Otuz'u o kişiyi cennetle müjdelerler, otuz'u ona cehennem azabından teminat verir, otuz'u ise o kişiden dünya afatını bela ve musibetler def eder, on'u ise o şahıstan şeytanın hile ve tuzaklarını def ederler.
Tabiinin büyüklerinden Hasan-ı Basri Hz.leri " Bana Rasulüllah efendimizin eshabından otuz kişi şu Hadisi şerifi haber verdiler. kim bu gecede şu namazı kılacak olursa cenabı Hakk ona 70 defa Rahmetiyle nazar eder , her nazarı ilahisinde o kulunun 70 ihtiyacını giderir. Ki, bunun en küçüğü, Allah'ın onu mağfiret buyurmasıdır."
Allahım o geceyi ihya eden kullarından eyle bizi...(Amin)
// Tergib // Ruh'ul-Beyan // islamiyasam.com // ücharfbeşnokta //
Bin tane mazeret, bir tane başarıya denk değildir… Tarih yazılırken okunmaz, yazıldıktan sonra okunur...
ucharfbesnokta
Forum Sorumlusu
Forum Sorumlusu
 
Mesajlar: 428
Kayıt: 11 Kas 2008, 00:00
Konum: http://alicinan.wordpress.com/

Reklam

Dön Dini Gün, Geceler ve Mübarek Aylar

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir