Gök Gürleyince; Rüzgar Esince; Bulut Çıkınca Okuna İle İlgili Hadisler

Hadis No: 1847

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav) gök gürleyip, şimşek çakınca şu duayı okurdu: “Allah’ım bizi gadabınla öldürme, azabınla da helak etme, bu (azabı)ndan önce bize afiyet (içinde ölüm) ver.”

Kaynak: Tirmizi, Da’avat 51, (3446)


Hadis No: 1848

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav) ufuk-ı semada bir bulut belirtisi gördü mü işi terkeder, namazda idiyse kısa keser ve şu duayı okurdu: “Allah’ım, bunun şerrinden sana sığınırım.” Yağmur başlarsa: “Allah’ım, bol yağmur, faydalı yağmur (ver)” derdi.

Kaynak: Ebu Davud, Edeb, 113, (5099); İbnu Mace, Dua 21, (3889)


Hadis No: 1849

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav) rüzgar estiği zaman şu duayı okurdu: “Allah’ım, senden bunun hayrını ve bunda olan (menfaatların da) hayrını ve bunun gönderiliş maksadındaki hayrı da istiyorum. Bunun şerrinden, bunda olanın şerrinden, bununla gönderilen şeyin şerrinden de sana sığınıyorum.”

Kaynak: Buhari, Bed’ül-Halk 5, Tefsir, Ahkaf 2, Edeb, 68; Müslim, İstiska 14, (899); Tirmizi, Da’avat 50, (3


Hadis No: 1850

Ravi: Ubey İbnu Ka’b

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Rüzgara küfretmeyin. Hoşunuza gitmeyen bir rüzgar görünce: “Allah’ım, senden bunun hayrını taleb ediyorum” deyin.”

Kaynak: Tirmizi, Fiten 64, (2253)