Hastalık Ve Musibetlerin Faziletleri İle İlgili Hadisler

Hadis No: 4679

Ravi: Ebu Hüreyre ve Ebu Said

Tanım: Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Mü’min kişiye bir ağrı, bir yorgunluk, bir hastalık, bir üzüntü hatta ufak tasa isabet edecek olsa, Allah onun sebebiyle mü’minin günahından bir kısmını mağrifet buyurur.”

Kaynak: Buhari, Marda 1; Müslim, Birr 52, (2573); Tirmizi, Cenaiz 1, (966)


Hadis No: 4680

Ravi: Cabir

Tanım: Resulullah (sav), Ümmü’s-Saib (ra)’in yanına girdi ve: “Niye zangırdıyorsun, neyin var?” dedi. Kadın: “Humma (sıtma)! Allah belasını versin!” dedi.Aleyhissalatu vesselam da: “Sakın hummaya sövme! Çünkü, o, insanların hatalarını temizlemektedir, tıpkı körüğün demirdeki pislikleri temizlediği gibi!” buyurdular.”

Kaynak:


Hadis No: 4681

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) bir hummalıyı ziyaret etmişti. Hastaya: “Müjde! Zira Allah Teala hazretleri diyor ki: “Humma benim ateşimdir, ben onu mü’min kuluma musallat ederim, ta ki, ateşten tadacağı nasibini dünyada tadmiş olsun.” [Rezin tahriç etmiştir. (Ahmet îbnu Hanbel’in Müsned’inde mevcuttur: 2, 440).]

Kaynak: Rezin


Hadis No: 4682

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah bir kuluna hayır murad etti mi onun cezasını tacil edip dünyada verir; bir kulu hakkında da kötülük murad ettimi onun günahlarını tutar, kıyamet günü cezasını verir.”

Kaynak: Tirmizi, Zühd 57, (2398)


Hadis No: 4683

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Mükafatın büyüklüğü belanın büyüklüğü ile (orantılıdır). Allah bir cemaati sevdi mi onları musibete müptela eder. Kim bundan razı olursa Allah da ondan razı olur, kim de razı olmazsa Allah da ondan razı olmaz.”

Kaynak: Tirmizi, Zühd 57, (2398)


Hadis No: 4684

Ravi: Cabir

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kıyamet günü, afiyet ehli kimseler, bela ehline sevapları verilince, dünyada iken derilerinin makaslarla kazınmış olmasını temenni edecekler.”

Kaynak: Tirmizi, Zühd 59, (2404)


Hadis No: 4685

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Mü’min erkek ve kadının nefsinde, çocuğunda, malında bela eksik olmaz. Ta ki hatasız olarak Allah’a kavuşsun.”

Kaynak: Muvatta, Cenaiz 40, (1, 236), Zühd 67, (2401)


Hadis No: 4686

Ravi: Mus’ab İbnu Sa’d

Tanım: Babası (ra)’ndan naklediyor. Der ki: “Ey Allah’ın Resulü!” dedim, “insanlardan kimler en çok belaya uğrar?” “Peygamberler, sonra büyüklükte onlara ve bunlara yakın olanlar. Kişi diyaneti nisbetinde belası da şiddetli olur. Şayet dininde zayıflık varsa, Allah onu da diyaneti nisbetinde imtihan eder. Bela kulun peşini bırakmaz. Ta, o kul, hatasız olarak yeryüzünde yürüyünceye kadar.”

Kaynak: Tirmizi, Zühd 67, (2400)


Hadis No: 4687

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah Teala hazretleri ferman etti: “izzetim ve celalim hakkı için, mağfiret etmek istediğim hiç kimseyi, bedenine bir hastalık, rızkına bir darlık vererek boynundaki günahlarından temizlemeden dünyadan çıkarmayacağım.” [Rezin tahriç etmiştir.]

Kaynak: Rezin


Hadis No: 4688

Ravi: Ebu Musa

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir kul, salih amel işlerken araya bir hastalık veya sefer girerek ameline mani olsa, Allah ona sıhhati yerinde ve mukim iken yapmakta olduğu salih amelin sevabını aynen yazar.”

Kaynak: Buhari, Cihad 134; Ebu Davud, Cenaiz 2, (3091)