Haya Hakkında İle İlgili Hadisler

Hadis No: 1657

Ravi: İbnu Mes’ud

Tanım: Resulullah (sav) “Allah’tan hakkıyla haya edin!” buyurdular. Biz: “Ey Allah’ın Resulü, elhamdülillah, biz Allah’tan haya ediyoruz” dedik. Ancak O, şu açıklamayı yaptı: “Söylemek istediğim bu (sizin anladığınız haya) değil. Allah’tan hakkıyla haya etmek, başı ve onun taşıdıklarını, batni ve onun ihtiva ettiklerini muhafaza etmen, ölümü ve toprakta çürümeyi hatırlamandır. Kim ahireti dilerse dünya hayatının zinetini terketmeli, ahireti bu hayata tercih etmelidir. Kim bu söylenenleri yerine getirirse, Allah’tan hakkıyla haya etmiş olur.”

Kaynak: Tirmizi, Kıyamet 25, (2460)


Hadis No: 1658

Ravi: Ebu Saidi’l-Hudri

Tanım: Resulullah (sav) çadırdaki bakire kızdan daha çok haya sahibi idi. Hoşlanmadığı bir şey görmüşse biz bunu yüzünden hemen anlardık.

Kaynak: Buhari, Edeb 77, Menakıb 23; Müslim, Fedailu’n-Nebi 67, (2320)


Hadis No: 1659

Ravi: Zeyd İbnu Talha İbnu Rükane

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Her bir dinin kendine has bir ahlakı vardır, İslam’ın ahlakı hayadır.”

Kaynak: Muvatta, Hüsnü’l-Hulk 9, (2, 905); İbnu Mace, Zühd 17, (4181, 4182)


Hadis No: 1660

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Edebsizlik ve çirkin söz girdiği şeyi çirkinleştirir. Haya ise girdiği şeyi güzelleştirir.”

Kaynak: Tirmizi, Birr 47, (1975); İbnu Mace, Zühd 17, (4185)