Hediye Hakkında İle İlgili Hadisler

Hadis No: 5765

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Hediyeleşin, zira hediye, kalpteki kuşkuları giderir. Komşu kadın, komşusu kadından gelen (hediyeyi) hakir görmesin, bir koyun paçası parçası olsa bile.”

Kaynak: Tirmizi, Vela ve’l-Hibe 6, (2131)


Hadis No: 5766

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sa), hediyeyi kabul eder, ona karşılıkta bulunurdu.

Kaynak: Buhari, Hibe 11; Ebu Davud, Büyu 87, (3536); Tirmizi, Birr 34, (1954)


Hadis No: 5767

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Bana bir koyunun inciği kadar ayağı hediye edilse kabul ederim, böyle bir yemeği yemeye çağrılsam icabet ederim.”

Kaynak: Tirmizi, Ahkam 10, (1338)


Hadis No: 5768

Ravi: Ali

Tanım: Kisra, Resulullah (sa)’a, bazı şeyler hediye etti. Aleyhissalatu vesselam ondan bu hediyeleri kabul etti. Diğer krallar da ona hediyede bulundu­lar, o da onlardan bunu kabul etti.

Kaynak: Tirmizi, Siyer 23, (1576)


Hadis No: 5769

Ravi: İyaz İbnu Himar

Tanım: Resulullah (sa)’a bir hediyede bulunmuştum. Bana: “Müslüman mı oldun?” diye sordu. “Hayır!” dedim. “Ben müşriklerin hediyesini almaktan menolundum!” buyurdular (ve hediyemi almadılar).

Kaynak: Ebu Davud, Haraç 35, (3057); Tirmizi, Siyer 24, (1577)


Hadis No: 5770

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Bir bedevi Resulullah (sa)’a, genç bir deve hediye etti. Resulullah (sa) ona makubil altı genç deve verdi. Bedevi, memnun kalmadı. Bu hal, Aleyhissalatu vesselam’a ulaştı. Allaha hamd ü senadan sonra: “Falan kimse bana bir deve hediye etti. Ben ona mukabil altı deve verdim. Buna rağmen memnun olmamış. [Allah’a] yemin olsun, [şu gün­den sonra Muhacirler], Kureyşliler, Ensariler, Sakifliler veya Devsliler dışında kimseden hediye almamaya azmettim.” buyurdular.

Kaynak: Tirmizi, Menakıb, (3940, 3941); Ebu Davud, Büyu 82, (3537); Nesai, Umra 5, (6, 280)


Hadis No: 5771

Ravi: Ebu Ümame

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Kim bir kimse için şefaatçi olur, o da bu şefaatine karşı bir hediyede bulunursa hediyeyi kabul ettiği taktirde, riba kapılarından büyük bir kapıya girmiş olur.”

Kaynak: Ebu Davud, Büyu 84, (3541)


Hadis No: 5772

Ravi: Ubade İbnu’s-Samit

Tanım: Ben ehl-i suffadan bir kısım insanlara yazı ve Kur’an’ı öğretmiştim. Onlardan bir adam bana bir yay hediye etti. Ben de: “(Bu yay) benim için (büyük) bir mal değil, onunla Allah yolunda atış yaparım, gidip Resulullah (sa)’a soracağım” dedim. Gidip sordum: “Ey Allah’ın Resulü!” dedim, “kendilerine yazı ve Kur’an öğrettiğim kim­selerden biri bana bir yay hediye etti. Bu benim için bir mal da değil. Ben onunla Allah yolunda atış yaparım!” dedim. Aleyhissalatu vesselam bana: “Eğer ateşten bir takı takınmayı seversen kabul et!” diye cevap ver­di.

Kaynak: Ebu Davud, Büyu 37, (3417)