Her Sarhoş Edici Haramdır İle İlgili Hadisler

Hadis No: 2250

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sarhoşluk veren her içki haramdır.”

Kaynak: Buhari, Eşribe 4, Vudu 71; Müslim, Eşribe 67-68, (2001); Muvatta, Eşribe 9, (2, 845); Nesai, Eşribe


Hadis No: 2251

Ravi: Aişe

Tanım: Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir: “Resulullah ()’a bal şerbetinden sunulmuştu: “Sarhoşluk veren her içki haramdır!” diye cevap verdi.

Kaynak: Buhari, Eşribe 4, Vudu 71; Müslim, Eşribe 67-68, (2001); Muvatta, Eşribe 9, (2, 845); Nesai, Eşribe


Hadis No: 2252

Ravi: Aişe

Tanım: Ebu Davud’da gelen diğer bir rivayette (Resulullah’a açıklaması şöyledir): “Her sarhoş edici şey haramdır. Bir farak (küp) içildiği takdirde sarhoşluk veren bir şeyin tek avucu da haramdır.” Tirmizi’de gelen bir diğer rivayette “tek yudumu haramdır” diye gelmiştir.

Kaynak: Ebu Davud, Eşribe 6, (3682, 3687); Tirmizi, Eşribe 2, 3, (1864,1867)


Hadis No: 2253

Ravi: Ebu Musa

Tanım: Resulullah’a “Ey Allah’ın Resulü,” dedim, “Yemen’de yapmakta olduğumuz şu iki şarap hakkında bize fetva ver: Bit’; bu baldandır, şiddetleninceye kadar nebiz yapılır. İkincisi mizr’dir, bu mısırdan ve arpadan yapılır, bu da şiddetleninceye kadar nebiz yapılır.” Resulullah (sav): “Ben her sarhoşluk veren şeyi yasaklıyorum” buyurdular.

Kaynak: Buhari, Megazi 60, Cihad 164, Edeb 80, Ahkam 22; Müslim, Cihad 7, (1733), Eşribe 70; Ebu Davud, Eşri


Hadis No: 2254

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Bir adam Resulullah (sav)’a içeceklerden sormuştu. Efendimiz: “Kaynayan sarhoş edicilerin hepsinden az da olsa çok da olsa kaçın” cevabını verdi.

Kaynak: Nesai, Eşribe 24, (8, 300), 48, (8, 324)


Hadis No: 2255

Ravi: Abdullah İbnu Amr İbni’l-As

Tanım: Resulullah (sav) hamr’dan, kumardan, davuldan, mısır şarabından yasakladı ve dedi ki: “Her sarhoş edici haramdır.”

Kaynak: Ebu Davud, Eşribe 5, (3685)