Hidab (Saç Boyama) İle İlgili Hadisler

Hadis No: 2099

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Yahudiler ve hıristiyanlar (saçlarını) boyamazlar. Siz onlara muhalefet edin.” (Bu hadis Tirmizi’de “(Saçınızdaki) aklıkların rengini değiştirin, yahudilere benzemeyin!” şeklinde gelmiştir.)

Kaynak: Buhari, Libas 67, Enbiya 50; Müslim, Libas 80, (2103); Ebu Davud, Tereccül 18, (4203); Nesai, Zinet


Hadis No: 2100

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: (Saçlarına) kına yakmış bir adam gelmiştir. Hz. Peygamber (sav): “Bu ne güzel!” buyurup takdir etti. (Az sonra) kına ve ketem ile boyanmış biri geldi. “Bu evvelkinden de güzel!” buyurdu. Sonra (saçlarını) sarıya boyamış biri daha gelmişti ki: “Bu öbürlerinden de güzel!” buyurdu.

Kaynak: Ebu Davud, Tereccül 19, (4211); İbnu Mace, Libas 34, (3627)


Hadis No: 2101

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: İbnu Ömer, rivayete göre, sakalını sufra denen sarı boya ile boyar ve derdi ki: “Ben, Resulullah (sav)’ı gördüm, sakalını bununla boyamıştı, en çok sevdiği boya da bu idi. Bununla elbisesini boyadığı da olurdu.” (Buhari ve Müslim’de, Hz. Enes’ten gelen bir rivayette şöyle denir: Resulullah hiç saçını boyamadı. Çünkü ondaki beyazlar çok azdı. Başındaki akları saymak istesem sayabilirdim. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer (ra) saçlarını kına ve ketem ile boyarlardı.)

Kaynak: Ebu Davud, Libas 18, (4064,4209), Tereccül 19, (4210); Nesai, Zinet 17, (8,140,141); Buhari, Libas 6


Hadis No: 2102

Ravi: Kerime Bintu Hümam

Tanım: Bir kadın, Hz. Aişe’ye kına yakma hususunda sormuştu, şu cevabı aldı: “Bunda bir beis yok (kına yakılabilir). Ancak ben bundan hoşlanmam. Çünkü sevdiğim (sav), onun kokusunu sevmezdi.”

Kaynak: Ebu Davud, Tereccül 4, (4164); Nesai, Zinet 19, (3,142)


Hadis No: 2103

Ravi: Aişe

Tanım: Bir kadın, perde gerisinden Resulullah (sav)’a eliyle bir mektup uzattı. Resulullah (sav) elini derhal geri çekip: “Ne bileyim, bu el kadın eli midir, erkek eli midir?” buyurdu. Kadıncağız: “Kadın elidir!” deyince Hz. Peygamber (sav): “Sen kadın olsaydın, tırnaklarının rengini değiştirirdin” buyurdu. Bununla kına yakmayı kastetmişti.

Kaynak: Ebu Davud, Tereccül 4, (4166); Nesai, Zinet 18, (8, 142)


Hadis No: 2104

Ravi: Aişe

Tanım: Hint Bintu Utbe, Hz. Peygamber (sav)’e: “Ey Allah’ın Resulü, bana biat ver!” diye talepte bulunmuşta. Kendisine: “Hayır, şu ellerini değiştirmedikçe senden biat almayacağım. Ellerin tıpkı vahşi hayvanların ayağı gibi!” cevabını verdi.

Kaynak: Ebu Davud, Tereccül 4, (4165)


Hadis No: 2105

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav)’a el ve ayaklarına kına yakmış bir muhannes getirdiler. “Bunu niye getirdiniz, nesi var?” diye sordu. Kendisine: “Kendisini kadınlara benzetmiştir!” dediler. Bunun üzerine Efendimiz emretti ve Naki’ nam mevkiye sürgün edildi. “Ey Allah’ın Resulü, onu öldürmeyelim mi?” diye soranlar olmuştu ki: “Hayır!” dedi, “ben namaz kılanları öldürmekten men edildim.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 61, (4928)


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*