Hilali Görünce Okunacak Dualar İle İlgili Hadisler

Hadis No: 1845

Ravi: Talha İbnu Ubeydullah

Tanım: Hz. Peygamber (sav) hilali görünce şu duayı okurdu: “Allahım, Ay’ın hilal devresini bize bereketli, imanlı, selametli ve İslam üzere geçir. (Ey hilal) benim de senin de Rabbin Allah’tır.”

Kaynak: Tirmizi, Da’avat 52, (3447)


Hadis No: 1846

Ravi: Katade

Tanım: Katade (ra)’ye ulaştığına göre, Resulullah (sav) hilali görünce şu duayı okurmuş: “Hayırlı ve istikametli bir ihtilal (devresi diliyorum,)” Bunu üç kere söyledikten sonra, “Seni yaratan Allah’a inandım.” Bunu da üç kere tekrar ettikten sonra: “… Ayını çıkarıp … Ayını getiren Allah’a hamdolsun” dermiş.” (Ebu Davud’un yine Katade’den kaydrettiği bir diğer rivayetinde: “Resulullah (sav), hilali görünce yüzünü ondan çevirirdi” denmektedir.)

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 111 (5092)