Hulk (Huy) Hakkında İle İlgili Hadisler

Hadis No: 1661

Ravi: Muaz İbnu Cebel

Tanım: Resulullah (sav) bana: “Ey Muaz, insanlara karşı iyi ahlaklı ol!” dedi.

Kaynak: Muvatta, Hüsnü’l-Hulk 1


Hadis No: 1662

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Mü’minler arasında imanca en kamil olanı, ahlakça en güzel olanıdır. En hayırlınız da ailesine hayırlı olandır.”

Kaynak: Tirmizi, Rada 11, (1162); Ebu Davud, Sünnet 16, (4682)


Hadis No: 1663

Ravi: Ebu’d-Derda

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kıyamet günü, mü’minin mizanında güzel ahlaktan daha ağır basan bir şey yoktur. Allah Teala hazretleri, çirkin düşük söz (ve davranış) sahiplerini buğzeder.” (Tirmizi’nin bir rivayetinde şöyle denmiştir: “Güzel ahlak sahibi, ahlakı sayesinde, namaz ve oruç sahibinin derecesine ulaşır.”)

Kaynak: Tirmizi, Birr 62, (2003, 2004); Ebu Davud, Edeb 8, (4799)


Hadis No: 1664

Ravi: Cabir

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bana en sevgili olanınız, kıyamet günü de bana mevkice en yakın bulunacak olanınız, ahlakça en güzel olanlarınızdır. Bana en menfur olanınız, kıyamet günü de mevkice benden en uzak bulunacak olanınız, gevezeler, boşboğazlar ve yüksekten atanlardır.” (Cemaatte bulunan bazıları): “Ey Allah’ın Resulü! Yüksekten atanlar kimlerdir?” diye sordular. “Onlar mütekebbir (büyüklük taslayan) kimselerdir!” cevabını verdi.

Kaynak: Tirmizi, Birr 77, (2019)


Hadis No: 1665

Ravi: Nevvas İbnu Sem’an

Tanım: Resullullah (sav)’a iyilik (birr) ve günah hakkında sordum. Bana şu cevabı verdi: “İyilik (birr), güzel ahlaktır. Günah da içini rahatsız eden ve başkasının muttali olmasından korktuğun şeydir.”

Kaynak: Müslim, Birr 15, (2553); Tirmizi, Zühd 52, (2390)


Yorum yapın