Hz.Ömer R.A. Hilafetinde Zina Yapana Verilen Ceza

Bu konu bir çok müslümanın bilmediği ve maalesef dizilerden veya kulaktan duyma bilgilerle, islamiyeti, şeriatı kötüleyen kişilerce müslümanların yanlış fikirlere kapılmasına sebep olmaktadır. Konu çok detaylı bir konu olmasına rağmen, bu ibret verici hadiseyi sizlerle paylaşarak biraz olsun doğru bilgi edinilmesini ümit ediyoruz…

Hz. Ömer R.A. hilafeti esnasında zaman zaman gece teftişlerine çıkardı. Bir gece gezitintisinde, zina halinde iki kişiyi yakaladı. Ertesi gün halka hitaben şu konuşmayı yaptı:

İmam (yani kendisi) bir erkeğin bir kadın ile zina ettiğini görür ve görüşüne dayanarak, onlara zinanın cezası olan haddi tatbik ederse, buna ne dersiniz ? Oradakiler :

İmamımız ve Halifemizsin! Madem ki gözün ile gördün, cezayı tatbike selahiyyettarsın, dediler. Hz. Ali R.A.

Hayır, sen buna selahiyetli değilsin. Şayet böyle bir şey yaparsan sana had icra edilir. Çünkü Allahu Teala bu hususlarda dört şahid istemiştir, dedi. Hz. Ömer R.A. bir müddet bekledikten sonra aynı suali tekrarladı ve Hz. Ali de aynı müdafaayı yaptı. Hz. Ömer bu sözü ile her hangi bir zinayı haber vermek değil, böyle bir selahiyete sahib olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Kendisi tereddüt ediyordu. Sonunda Hz. Ali’nin  R.A fikrini benimsedi.

İşte bu anlattığımız, dinin fuhşiyatın gizlenmesini istemekte olduğunun en kuvvetli delilidir. Fuhşiyatın en fenası ise zinadır. Halbuki burada adil olan dört kişinin bıçak kını girer gibi görmelerini şart koşmuştur ki, buna da imkan yok gibidir. Yalnız hakim’in bunu bilmesi kifayet etmez. Cezaların en büyüğü olan recmi koyarak fuhuş ve zina yolunu kapatmaktaki hikmetine bak ve sonra da Cenab-ı Hakk’ın asi kulları üzerine gerdiği örtünün kesafetini gör ki, günahın meydana çıkmaması hususunda yolu nasıl daraltmıştır…

Dört kişi görmedikten sonra teşhirine imkan vermeme, teşhirden siyanettir(korumak). Dünyada bizi teşhirden koruyan Allahu Teala’dan, bütün gizli işlerin açığa çıkacağı tüyler ürpertici kıyamet gününde bu lütuf ve keremin bizden esirgememesii diler ve umarız. Zira hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur.

Dünyada kulunun kusurunu gizleyen Allahu Teala, ahirette onu gizlemek bakımından daha keremlidir. Dünyada bir defa teşhir ettiği kimseyi ahirette bir daha rezil etmekten daha keremlidir.

Şayet sen , insanların kusurlarını ve hizli hallerini araştırırsan, onları ifsad etmiş ve ifsadlarına sebep olmuş olursun. (Hadisi Şerif)

Kaynak: Ihyau Ulumiddin Cilt 2 Sayfa 496