İçecekler Hakkında Müteferrik Hadisler İle İlgili HadislerHadis No: 2247

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav)’a es-Sükya kuyularından tatlı su getirilirdi. Kuteybe der ki: “O (es-Sükya) Medine ile Mekke arasında iki günlük mesafe bulunan bir göze idi.”

Kaynak: Ebu Davud, Eşribe 22, (3735)


Hadis No: 2248

Ravi: Cabir

Tanım: Resulullah (sav) Ensar’dan bir zatın bahçesine girdi. Bu sırada adam, bahçeye su çevirmekte idi. Resullulah (sav): Yanınızda şenne (eskimiş tuluk) içerisinde akşamdan kalma suyunuz varsa (ver de içelim), yoksa, akan sudan “ağzımızla içeriz” buyurdu. Adam: “Evet yanımda soğuk su var!” deyip, kulübeye giderek bir bardağa su koydu, sonra da üzerine bir keçiden süt sağdı. Efendimiz ondan içti.

Kaynak: Buhari, Eşribe 14, 20; Ebu Davud, Eşribe 18, (3724)


Hadis No: 2249

Ravi: Enes

Tanım: Ümmü Süleym’in bir bardağı vardı. (Bu bardakla ilgili olarak) derdi ki: “Ben bu bardakla Resulullah’a her çeşit meşrubatı sunmuşum: “Su, bal (şerbeti), süt, şıra.”

Kaynak: Nesai, Eşribe 58, (8, 335)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*