İftar Vakti İle İlgili Hadisler

Hadis No: 3176

Ravi: Ömer

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Gece şu taraftan (doğudan) gelince, gündüz de şu taraftan (batıdan) gidince, güneş de batınca oruçlu orucunu açmıştır.”

Kaynak: Buhari, Savm 43; Müslim, Sıyam 51, (1100); Ebu Davud, Savm 19, (2351); Tirmizi, Savm 12, (698)


Hadis No: 3177

Ravi: Humeyd İbnu Abdirrahman

Tanım: Hz. Ömer ve Hz. Osman (ra), akşam namazını, gecenin karanlığını (ufukta) görür görmez daha iftarı açmadan kılarlar, namazdan sonra da oruçlarını açarlardı. Bunu ramazanda yaparlardı.

Kaynak: Muvatta, Sıyam 8, (1, 289)