İkindi Namazının Nafilesi İle İlgili Hadisler

Hadis No: 2948

Ravi: Ali

Tanım: Resulullah (sav) ikindiden önce iki rek’at kılardı.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 297, (1272)


Hadis No: 2949

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İkindiden önce dört rek’at nafile kılan kimseye Allah rahmetini bol kılsın.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 297, (1271); Tirmizi, Salat 318, (430)


Hadis No: 2950

Ravi: Ali

Tanım: Resulullah (sav) ikindi namazından önce dört rek’at nafile kılardı. Bunların arasını (ikinci rek’atin teşehhüdünde) mukarreb meleklerle müslüman ve mü’minlerden onlara tabi olanlara selam ile ayırırdı.

Kaynak: Tirmizi, Salat 318, (2129)


Hadis No: 2951

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav) bana, günümde ikindi namazından sonra iki rek’at nafile kılarak gelirdi.

Kaynak: Buhari, Mevakitu’s-Salat 33, Hacc 75; Müslim, Salatu’l-Müsafirin 296-298, (833-835); Ebu Davud, Sala


Hadis No: 2952

Ravi: Aişe

Tanım: İkindi namazından sonra kıldığı iki rek’ati, yanımda hiç terketmedi.

Kaynak: Buhari, Mevakitu’s-Salat 33, Hacc 75; Müslim, Salatu’l-Müsafirin 296-298, (833-835); Ebu Davud, Sala


Hadis No: 2953

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) ikindi namazından sonra iki rek’at nafile kılmıştır, çünkü kendisine gelen bir malın taksimini yapmış, bu meşguliyet O’nun öğle namazından sonra kılmakta olduğu iki rek’ati kılmasına mani olmuştu. Bunun üzerine onları ikindiden sonra kıldı. Sonra bir daha bu iki rek’ati kılmadı.

Kaynak: Tirmizi, Salat 135, (184)


Hadis No: 2954

Ravi: Muhtar İbnu Fulful

Tanım: Hz. Enes’ten ikindiden sonra kılınacak nafile namaz hakkında sordum. Dedi ki: “Hz.Ömer, ikindiden sonra nafile kılanların ellerine (sopayla) vururdu. Biz iki rek’ati, Resulullah devrinde güneş battıktan sonra akşam namazından önce kılardık. Bizi bunu kılarken Efendimiz görürdü de ne emrederdi ne de nehyederdi.”

Kaynak: Müslim, Müsafirin 302, (836)