İlme Teşvik İle İlgili HadislerHadis No: 4097

Ravi: Humeyd İbnu Abdirrahman

Tanım: Hz. Muaviye (ra)’yi işittim demişti ki: “Resulullah (sav)’ın şöyle söylediğini işittim: “Allah kimin için hayır murad ederse onu dinde fakih kılar.”

Kaynak: Buhari, Farzu’l-Humus 7, İlm 13, İ’tisam 10; Müslim, İmaret 98, (1038), Zekat 98.100, (1038); Tirmiz


Hadis No: 4098

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İlim talebi için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.”

Kaynak: Tirmizi, İlm 2, (2649); İbnu Mace, Mukaddime 17, (227)


Hadis No: 4099

Ravi: Sahbere

Tanım: Aleyhissalatu vesselam: “Kim ilim taleb ederse, bu işi, geçmişteki günahlarına kefaret olur” buyurmuştur.

Kaynak: Tirmizi, İlm 2, (2650)


Hadis No: 4100

Ravi: Ukbe İbnu Amir

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Zancılardan önce, ilim öğrenin, yani zanlarıyla konuşanlardan önce.” [Rezin tahric etmiştir. Buhari de bunu bir bab başlığında muallak (senetsiz) olarak kaydetmiştir. (Feraiz 2).]

Kaynak: Rezin


Hadis No: 4101

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Feraizi ve Kur’an’ı öğrenin ve halka da öğretin, zira benim ruhum kabzedilecek (ve ben aranızdan gideceğim).” (İbnu Mes’ud (ra)’dan aynı ma’nada bir rivayet yapılmıştır. Rezin şu ziyadede bulunmuştur: “Feraizi bilmeyen alimin misali, baş kısmı olmayan bürnus gibidir.”)

Kaynak: Tirmizi, Feraiz 2, (2092)


Hadis No: 4102

Ravi: Ebu Said

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Mü’min, sonu cennet oluncaya kadar hayır işitmekten asla doymayacak.”

Kaynak: Tirmizi, İlm 19, (2687)


Hadis No: 4103

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Hikmetli söz mü’minin yitiğidir. Onu nerede bulursa, onu hemen almaya ehaktır.”

Kaynak: Tirmizi, İlm 19, (2688)


Hadis No: 4104

Ravi: İbnu Amr İbni’l-As

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İlim üçtür. Bunlardan fazlası fazilettir. Muhkem ayet, kaim sünnet, adil taksim.”

Kaynak: Ebu Davud, Feraiz 1, (2285); İbnu Mace, Mukaddime 8, (54)


Hadis No: 4105

Ravi: Ebu Vakid el’Leysi

Tanım: Resulullah (sav) mescidde otururken üç kişi çıktı geldi, ikisi Resulullah (sav)’a, yönelerek önünde durdular. Bunlardan biri, bir aralık bularak hemen oraya oturdu. Diğeri de onun gerisine oturdu. Üçüncü kimse ise, geri dönüp gitti. Resulullah (sav) (dersinden) boşalınca buyurdular: “Size üç kişiden haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah’a iltica etti. Allah da onu himayesine aldı. Diğeri istihyada bulundu, Allah da onun istihyasını kabul etti. Üçüncüsü ise geri döndü, Allah da ondan yüz çevirdi.”

Kaynak: Buhari, İlm 8, Salat 84; Müslim, Selam 26, (2176); Muvatta, Selam 4, (2, 960, 961); Tirmizi, İsti’za

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*