İmamlığı Ve Emriliği Sahih Olanlar İle İlgili Hadisler

Hadis No: 1698

Ravi: Ebu Said

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İki halifeye birden biat edildi mi, onlardan ikincisini öldürüverin.”

Kaynak: Müslim, İmaret 61, (l852)


Hadis No: 1699

Ravi: Arface İbnu Şureyh

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Siz bir kişinin etrafında birlik halinde iken, bir başkası gelip, kuvvetinizi kırmak veya cemaatinizi bölmek isterse, onu öldürüverin.”

Kaynak: Müslim, İmaret 60, (1852)


Hadis No: 1700

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Beni İsrail’i peygamberler (as) idare ediyorlardı. Bir peygamber ölünce onun yerine ikinci bir peygamber geçiyordu. Ancak, benden sonra peygamber yok. Ama ardımdan halifeler gelecek ve çok olacaklar. Orada bulunanlar: “(Onlar hakkında) bize ne emredersiniz?” diye sordular. “Önceki biatınıza sadakat gösterin. Onlara haklarını verin. Onlar üzerindeki haklarınızı (eda etmedikleri taktirde, kendilerinden değil) Allah’tan isteyin. Zira Allah Teala, idareleri altındakilerin hukukunu onlardan soracaktır” buyurdu.

Kaynak: Buhari, Enbiya 50; Müslim, İmaret 44, (1842)


Hadis No: 1701

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav), İbnu Ümmi Mektum’u, iki defa kendi yerine Medine’de halef bıraktı.

Kaynak: Ebu Davud, Haraç 3, (2931)


Hadis No: 1702

Ravi: Ebu Bekre

Tanım: Resulullah (sav)’dan işitmiş olduğum bir kelimenin Cemel Vak’ası sırasında Allah’ın izni ile faydasını gördüm. Şöyle ki bir ara, neredeyse ashab-ı Cemel’e katılarak onların yanında yer alıp savaşmaya karar vermiştim. Hemen, Resulullah (sav)’ın, “İranlıların başına Kisra’nın kızı kraliçe oldu” diye haber geldiği zaman (söylemiş olduğu sözü hatırladım ve onlara katılmaktan vazgeçtim. O zaman Efendimiz: “İşlerini kadına tevdi eden bir kavm felah bulmayacaktır” demiş idi. (Tirmizi’de şu ziyade gelmiştir: “Hz. Aişe Basra’ya geldiği zaman bunu hatırladım. Bu söz sayesinde Allah beni muhafaza etti”)

Kaynak: Buhari, Fiten 17, Megazi 82; Tirmizi, Fiten 75, (2263); Nesai, Kudat 8 (8, 227)