İman ve İslam’ın Fazileti İle İlgili Hadisler

Hadis No: 0001

Ravi: Ubade İbnus-Samit el-Ensari

Tanım: Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: “Kim Allah’tan başka ilah olmadığına Allah’ın bir ve şeriksiz olduğuna ve Muhammed’in onun kulu ve Resulü (elçisi) olduğuna, keza Hz. İsa’nın da Allah’ın kulu ve elçisi olup, Hz. Meryem’e attığı bir kelimesi ve kendinden bir ruh olduğuna, keza cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse, her ne amel üzere olursa olsun Allah onu cennetine koyacaktır.”

Kaynak: Buhari, Enbiya 47; Müslim, İman 46, (28); Tirmizi, İman 17, (2640)


Hadis No: 0002

Ravi: Ebu Sa’id İbnu Malik

Tanım: Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: “Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır.” Ebu Said der ki: “Kim (bu ihbarın ifade ettiği hakikatten) şüpheye düşerse şu ayeti okusun: “Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz…” (Nisa, 40).

Kaynak: Tirmizi, Sıfatu Cehennem 10, (2601)


Hadis No: 0003

Ravi: Ebu Sa’id ibnu Malik

Tanım: Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: “Kim: ‘Rab olarak Allah’ı, din olarak İslam’ı, Resul olarak Hz. Muhammed’i seçtim (ve onlardan memnun kaldım)’ derse cennet ona vacib olur”.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 361, (1529)


Hadis No: 0004

Ravi: Ebu Sa’id ibnu Malik

Tanım: Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: “Bir kul İslam’a girer ve bunda samimi olursa, daha önce yaptığı bütün hayırları Allah, lehine yazar, işlemiş olduğu bütün (erleri de affeder. Müslüman olduktan sonra yaptıkları da şu şekilde muamele görür: Yaptığı her hayır için en az on misli olmak üzere yediyüz misline kadar sevap yazılır. İşlediği her bir şer için de, -Allah affetmediği takdirde- bir günah yazılır.”

Kaynak: Buhari, (hadisi talik olarak kaydeder), İman 31; Nesai, İman 10, (8, 105)


Hadis No: 0005

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: “Sizden biri içiyle dışıyla Müslüman olursa, yaptığı herbir hayır en az on mislinden, yedi yüz misline kadar sevabıyla yazılır. İşlediği her bir günah da sadece misliyle yazılır. Bu hal, Allah’a kavuşuncaya kadar böyle devam eder.”

Kaynak: Buhari, İman 31; Müslim, İman 205, (129)


Hadis No: 0006

Ravi: Muaz ibnu Cebel el-Ensari

Tanım: Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: “Kimin (hayatta söylediği) en son sözü La ilahe illallah olursa cennete gider”

Kaynak: Ebu Davud, Cenaiz 20, (3116)


Hadis No: 0007

Ravi: Ebu Zerr (Cündeb ibnu Cünade el-Gıfari)

Tanım: Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: “Bana Cebrail aleyhisselam gelerek “Ümmetinden kim Allah’a herhangi bir şeyi ortak kılmadan (şirk koşmadan) ölürse cennete girer” müjdesini verdi” dedi. Ben (hayretle) “zina ve hırsızlık yapsa da mı?” diye sordum. “Hırsızlık da etse, zina da yapsa” cevabını verdi. Ben tekrar: “Yani hırsızlık ve zina yapsa da ha!” dedim. “Evet”, dedi, “hırsızlık da etse, zina da yapsa!” Hz. Peygamber (sav) dördüncü kerresinde ilave etti :”Ebu Zerr patlasa da cennete girecektir.”

Kaynak: Buhari, Tevhid 33; Müslim, İman 153, (94); Tirmizi, İman 18, (2646)


Hadis No: 0008

Ravi: Cabir İbnu Abdullah el-Ensari

Tanım: Hz.Peygamber (sav) buyurdular ki: “İki şey vardır gerekli kılıcıdır!” Bir zat: Ey Allah’ın Rasulü! Gerekli kılan bu iki şeyden maksad nedir? diye sordu: Hz. Peygamber (sav): “Kim Allah’a herhangi bir şeyi ortak kılmış olarak ölürse bu kimse ateşe girecektir. Kim de Allah’a hiçbir şeyi ortak kılmadan ölürse o da cennete girecektir” cevabını verdi”

Kaynak: Müslim, İman 151, (93)


Hadis No: 0009

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Hz. Peygamber (sav) “Ey Allah’ın Resulü, kıyamet günü senin şefaatinle en ziyade saadete erecek olan kimdir?” diye sormuştum. Bana: “Hadis’e karşı sende olan aşkı görünce, bu hususta senden önce bana bir başkasının sualde bulunmayacağını tahmin etmiştim” açıklamasını yaptıktan sonra şu cevabı verdi: “Kıyamet günü benim şefaatimle en ziyade saadete erecek olan kimse, samimi olarak ve içinden gelerek “La ilahe illallah” diyen kimsedir”

Kaynak: Buhari, İlm 34, Rikak 50


Hadis No: 0010

Ravi: Süheyb İbnu Sinan

Tanım: Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: “Mü’min kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır! Zira her işi onun için bir hayırdır. Bu durum, sadece mü’mine hastır, başkasına değil: Ona memnun olacağı birşey gelse şükreder, bu ise hayırdır; bir zarar gelse sabreder, bu da hayırdır”.

Kaynak: Müslim, Zühd 64, (2999)


Hadis No: 0011

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: “Muhammed’in nefsini kudret eliyle tutan zata yemin ederim ki, bu ümmetten her kim -Yahudi olsun, Hristiyan olsun – beni işitir, sonra da bana gönderilenlere inanmadan ölecek olursa mutlaka cehennem ehlinden olacaktır”

Kaynak: Müslim, İman 240, (153)


Hadis No: 0012

Ravi: Vehb İbnu Münebbih

Tanım: Hz. Peygamber (sav)’a “La ilahe illallah cennetin anahtarı değil mi?” dendi de: “Evet, öyledir ama dişsiz anahtar olur mu? Dişleri olan anahtarın varsa kapın açılır, yoksa kapalı kalır, açılmaz” cevabını verdi.

Kaynak: Buhari, Cenaiz 1


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*