İsim Ve Künye Hakkında Müteferrik Hadisler İle İlgili Hadisler

Hadis No: 0135

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Hz. Peygamber (sav) çocuğa, doğumunun yedinci gününde isim konmasını, yıkanarak pisliklerin temizlenmesini ve akika kurbanı kesilmesini emir buyurdu.” (Tirmizi’de hadis İbnu Ömer’den değil, Amr İbnu Şu’ayb (an ebihi an ceddihi) tarikindendir. Burada bir sehiv söz konuşu)

Kaynak: Ebu Davud, Edahi, 21, (2837); Tirmizi, Edahi 23, (1522), Edeb 63, (2834); Nesai, Akika 5, (7, 166);


Hadis No: 0136

Ravi: Aişe

Tanım: Yeni doğan çocuklar Hz. Peygamber (sav)’a getirilirdi. O da bunlara mübarek olmaları için dua eder, tahnikde bulunurdu.”

Kaynak: Müslim, Edeb, 27 (2147); Ebu Davud, Edeb 116, (5106)


Hadis No: 0137

Ravi: Ebu Rafi

Tanım: Hz. Fatıma (ra) oğlu Hasan (ra)’ı doğurduğu zaman, Resulullah (sav)’ı kulağına ezan okurken gördüm” (Tirmizi hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Rezin şu ziyadeyi kaydeder: “Kulağına ihlas süresini okudu, hurma ile tahnik etti ve ismini koydu.”)

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 116, (5105); Tirmizi, Edahi 17, (1514)


Hadis No: 0138

Ravi: Yahya İbnu Said

Tanım: Hz. Ömer bir adama: “İsmin nedir?” diye sordu. Adam “Cemre (kor)” dedi. “Kimin oğlusun?” diye tekrar sordu. Adam: “İbnu Şihab (alev) deyince “Kimlerden?” dedi. Adam: “Humkalardan.” “Eviniz nerede?” diye sordu. “Harretu’n-Nar’da” cevabını alınca, “hangisinde?” dedi. “Zatı Leza’da” cevabını alınca; Hz. Ömer (ra) “Ailene yetiş, yanıyorlar!” dedi. Gerçekten durum aynen Hz. Ömer’in dediği gibiydi”

Kaynak: Muvatta, İsti’zan 25 (2,973)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*