İstincada Kullanılan Cisimler İle İlgili Hadisler

Hadis No: 3556

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav) kaza-yı haceti için çıktığı zaman ben ve bizden (Ensar’dan) bir gulam (oğlan), O’nu takip ederdik. Beraberimizde, istinca etmeği için su kabı olurdu.

Kaynak: Buhari, Vudu 16, 15, 17, 56, Salat 93; Müslim, Taharet 70, (271); Ebu Davud, Taharet 23, (43); Nesai


Hadis No: 3557

Ravi: Cerir

Tanım: Ben Resulullah (sav) ile birlikte idim. Helaya gitti ve kaza-yı hacette bulundu sonra: “Ey Cabir suyu getir!” diye ferman etti. Ben de suyu götürdüm, eliyle istinca etti. Sonra elini yere sürttü.

Kaynak: Nesai, Taharet 43, (1, 45); İbnu Mace, Taharet 29, (358)


Hadis No: 3558

Ravi: Süfyan İbnu’l’Hakem veya Hakem İbnu Süfyan es-Sakafi

Tanım: Resulullah (sav) bevledince abdest alır ve (istincada) su kullanırdı.

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 64, (166, 167, 168); Nesai, Taharet 102, (1, 86)


Hadis No: 3559

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) anlatıyor: “Bana Cibril aleyhisselam geldi ve: “Ey Muhammed, abdest aldınmı intidahda bulun!” diye emretti” dedi.

Kaynak: Tirmizi, Taharet 38, (50)


Hadis No: 3560

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav) bevletti. Hz. Ömer de arkasında, elinde su kabı olduğu halde durdu. Resulullah onu görünce: “Bu da ne, ey Ömer?” buyurdular. Hz. Ömer: “Sudur, yıkanırsın!” dedi. Resulullah: “Ben her bevledişimde abdest almakla emrolunmadım, bunu yapacak olsam bu, (ümmete vacib) bir sünnet olur” buyurdular.

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 22, (42); İbnu Mace, Taharet 20, (327)


Hadis No: 3561

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav) Küba ahalisine: “Allah, temizlik hususunda sizi övmektedir. Bu neden ileri geliyor?” diye sordular. Onlar: “Biz dediler, istincada taşla suyu birleştiriyoruz: (önce taşla silip arkadan da su ile yıkıyoruz).” [Rezin tahric etmiştir, İbnu Kesir Tefsiri, 3,456]

Kaynak: Rezin


Hadis No: 3562

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Biriniz helaya giderken beraberinde üç tane de taş götürüp onlarla temizliğini yapsın. Bunlar ona yeterlidir.”

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 21, (40); Nesai, Taharet 40, (1, 41, 42)


Hadis No: 3563

Ravi: İbnu Mes’ud

Tanım: Resulullah (sav) abdest bozmaya çıkmıştı. Bana üç taş bulmamı söyledi. İkisini buldum, üçüncü taşı aradım fakat bulamadım. Onun yerine bir kurumuş mayıs aldım ve onu getirdim. Taşları aldı, mayısı attı ve: “Bu necistir” buyurdu.

Kaynak: Buhari, Vudu 20; Tirmizi, Taharet 13, (17); Nesai, Taharet 38, (1, 39, 40)


Hadis No: 3564

Ravi: İbnu Mes’ud

Tanım: Cinlerin heyeti Resulullah (sav)’a gelince: “Ey Allah’ın Resulü! Ümmetini kemikle, mayısla veya kömürle istinca yapmaktan nehyet. Zira, Allah onlarda bize bir rızk yarattı!” dediler. Bunun üzerine Resulullah (sav) bizi, onları taharette kullanmaktan menetti.”

Kaynak: Tirmizi, Taharet 14, (18); Nesai, Taharet 35, (1, 37); Ebu Davud, Taharet 20, (39); Müslim, Salat 50


Hadis No: 3565

Ravi: Rüveyfi

Tanım: Resulullah (sav) bana: “Ey Rüveyfi” dedi, “umarım benden sonra çok yaşayacaksın. İnsanlara haber ver ki, kim sakalını kıvırcık kılar, (atın boynuna) kiriş takar, bir hayvan mayısı veya kemikle istincada bulunursa bilsin ki Muhammed ondan beridir.”

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 20, (36); Nesai, Zinet 12, (8,135)