İstincanın Adabı İle İlgili Hadisler

Hadis No: 3524

Ravi: Ebu Musa

Tanım: Bir gün Resulullah (sav)’la birlikte idim. Aleyhissalaltu vesselam küçük abdest bozmak ihtiyacını duymuşta. Hemen bir duvarın dibine, kumlu toprak bulunan bir noktaya gelip abdest bozdular. Sonra da: “Sizden biri, küçük abdest bozmak isteyince bevli için uygun bir yer arasın!” buyurdular.

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 2, (3)


Hadis No: 3525

Ravi: Mugire İbnu Şu’be

Tanım: Resulullah (sav) kaza-yı hacet için gidince, yoldan uzak olurdu.

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 1, (1); Tirmizi, Taharet 16, (20); Nesai, Taharet 16, (1, 18,19)


Hadis No: 3526

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav): “İki lanetten korkun.” buyurdular. Ashab: “İki lanet de nedir?” diye sorunca, açıkladılar: “İnsanların yollarına abdest bozanla, gölgelerine abdest bozanlardır.”

Kaynak: Müslim, Teharet 68, (269); Ebu Davud, Taharet 14, (25)


Hadis No: 3527

Ravi: Muaz

Tanım: Ebu Davud, Hz. Muaz (ra)’dan şu rivayeti kaydetmiştir: “Lanete sebep olan üç yere abdest bozmaktan kaçının: Su yollarına, işlek yollara ve gölgeliklere.”

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 14, (26)


Hadis No: 3528

Ravi: Abdullah İbnu Sercis

Tanım: Resulullah (sav) (yer üzerindeki haşerat) deliklerine akıtmayı yasakladı. Katade’ye: “Bu deliklere akıtmak niye mekruh kılındı?” diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi: “Bunların cinlere ait meskenler olduğu söyleniyordu.”

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 16, (29); Nesai, Taharet 30, (1,33,34)


Hadis No: 3529

Ravi: Abdullah İbnu Mugaffel

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizden kimse hamam yaptığı yere akıtmasın. Zira vesveselerin çoğu bu yüzden hasıl olur.” (Ebu Davud’un rivayetinde şu ziyade var: “…sonra dönüp içinde yıkanacaktır.”

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 15 (27); Tirmizi, Taharet 17, (21); Nesai, Taharet 32, (1, 34)


Hadis No: 3530

Ravi: Ümeyme Bintu Rukiyye

Tanım: Resulullah (sav)’ın karyolasının altında bulundurduğu hurma kütüğünden bir çanağı vardı. Geceleyin ona küçük abdest bozardı.

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 13, (24); Nesai, Taharet 28, (1, 31)


Hadis No: 3531

Ravi: Ebu Eyyub

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Helaya gittiğiniz vakit, (abdest bozarken) kıbleye ne önünüzü ne de arkanızı dönmeyin. Fakat yüzünüzü doğuya ve batıya dönderin.” Ebu Eyyub der ki: “Şam’a gelince helaların yönlerinin hep kıble cihetine inşa edildiğini gördük. Onları (kullanırken yönünü yan çeviriyor, ayrıca Allah’tan mağfiret de diliyorduk.”

Kaynak: Buhari, Vudu 11, Salat 29; Müslim, Taharet 59, (264); Ebu Davud, Taharet 4, (9); Tirmizi, Taharet 6,


Hadis No: 3532

Ravi: Ebu Eyyub

Tanım: İmam Malikin bir rivayeti şöyledir: “Ebu Eyyub (ra) Mısır’da iken demiştir ki: “Vallahi bu kiryas denen kenefleri nasıl kullanacağımı bilemiyorum. Zira Resulullah (sav): “Biriniz büyük veya küçük abdest bozunca kıbleye yönelmesin, arka fercini de çevirmesin.” demişti.”

Kaynak: Muvatta, Kıble 1, (1, 193)


Hadis No: 3533

Ravi: Mervan el-Asgar

Tanım: İbnu Ömer (ra)’i devesini kıble istikametine ıhtırmış, sonra onun duldasına çömelip deveye doğru yönelerek akıtıyorken gördüm. Kendisine: “Ey Ebu Abdirrahman, bu tarz akıtmaktan nehyedilmedik mi?” dedim. “Evet, ama bundan, açık arazide nehyedildik. Seninle kıble arasında sana perde olan birşey varsa bu durumda akıtmanda bir beis yok!” dedi.

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 4, (11)


Hadis No: 3534

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Bir ihtiyacım için, (bir gün kız kardeşim Hz.) Hafsa (ra)’nın evinin damına çıkmıştım. Resulullah (sav)’ı yüzünü Şam’a, arkasını da kıbleye çevirmiş olarak kaza-yı hacet yapıyor gördüm.

Kaynak: Buhari, Vudu 12, 14, Humus 4; Müslim, Taharet 62, (266); Muvatta, Kıble 3, (1, 193, 194); Ebu Davud,


Hadis No: 3535

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Müslim’in bir diğer rivayetinde şöyle gelmiştir: “Abdullah anlatıyor: “Halk: “Kaza-yı hacet için çömelince ne kıbleye karşı ne de Mescid-i Aksa’ya yönelme” demektedir. Halbuki ben, bir işim için Hafsa (ra)’nın evinin damına çıkmıştım…” Gerisi aynen devam eder.

Kaynak: Müslim, Taharet 61, (266)


Hadis No: 3536

Ravi: Huzeyfe

Tanım: Ben Resulullah (sav) ile beraber idim. Bir kavmin küllüğüne gelince durup, ayakta küçük abdest bozdu.

Kaynak:


Hadis No: 3537

Ravi: Ebu Vail

Tanım: Ebu Musa (ra) küçük abdest hususunda çok titiz davranır (üzerine sıçrantı değmemesi için azami gayreti gösterirdi. O kadar ki) küçük abdestini bir şişe içerisine bozar ve: “Beni İsrail’den birinin bedenine sidik değecek olsa, adam kirlenen derisini bıçakla kazırdı” derdi. (Bunu işiten) Huzeyfe (ra) dedi ki: “Arkadaşınızın titizliği bu kadar ileri götürmemesini tercih ederim. Ben, Resulullah (sav)’la bir beraberliğimizi hatırlıyorum. Beraber yürüyorduk. Derken bir kavmin bir duvar gerisindeki küllüğüne rastladık. Resulullah (sav), tıpkı sizden birinin ayakta bevletmesi gibi durup ayakta bevletti. Ben bu esnada kendilerinden uzaklaşmak istedim. Bana yakın durmamı işaret buyurdu. Geri gelip, hemen arkasmda dikilip abdestini bozuncaya kadar bekledim.”

Kaynak: Buhari, Vudu 62, 60, 61, Mezalim 27; Müslim, Taharet 73, 74, (273); Ebu Davud, Taharet 12, (23); Tir


Hadis No: 3538

Ravi: Nafi’

Tanım: İbnu Ömer (ra)’ı ayakta bevlederken gördüm.

Kaynak: Muvatta, Taharet 112, (1, 65)


Hadis No: 3539

Ravi: Ömer

Tanım: Ben ayakta abdest bozarken, Resulullah (sav) beni gördü ve: “Ey Ömer, ayakta akıtma” buyurdu. Ondan sonra hiç ayakta akıtmadım.

Kaynak: Tirmizi, Taharet 8, (12)


Hadis No: 3540

Ravi: Abdullah İbnu Ömer

Tanım: Ubeydullah, Nafi’den, o da Abdullah İbnu Ömer (ra)’den anlattığına göre, Hz. Ömer (ra): “Ben müslüman olduğum zamandan beri ayakta abdest bozmadım!” demiştir. (Tirmizi: “Bu, Hz. Ömer’den daha sıhhatli olan rivayettir. Önceki rivayet zayıftır” der. Keza ilaveten der ki: “Ayakta abdest bozma yasağı tedib içindir, tahrim için değil.”Yine der ki: “İbnu Mes’ud (ra)’tan şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Kişinin ayakta akıtması, nefsine karşı işlediği bir kabalıktır.”)

Kaynak: Tirmizi, Taharet 8, (12)


Hadis No: 3541

Ravi: Aişe

Tanım: Size kim, Resulullah (sav)’ın ayakta bevlettiğini söylerse, sakın onu tasdik etmeyin. O, daima çömelerek abdest bozardı.

Kaynak: Tirmizi, Taharet 8, (12); Nesai, Taharet 25, (1, 26)


Hadis No: 3542

Ravi: Abdullah İbnu Cafer

Tanım: Bir gün Resulullah (sav) beni, bineğinin terkine bindirdi. Bana halktan kimseye söylemiyeceğim bir sözü sır olarak söyledi. Resulullah (sav)’ın kaza-ı hacet için perdelendiği şeylerin O’na en hoş geleni ya bir tümsek veya bir hurma kümesiydi.

Kaynak: Müslim, Hayz 79, (342); Ebu Davud, Cihad 47, (2549)


Hadis No: 3543

Ravi: Abdurrahman İbnu Hasene

Tanım: Resulullah (sav), elinde kalkan gibi bir şey olduğu halde bize doğru geldi ve onu yere bıraktı. Sonra onun gerisine çömelip ona doğru küçük abdest bozdu. Yanımızdakilerden biri: “(Resululah’a) bakın tıpkı kadınlar gibi abdest bozuyor” dedi. Aleyhissalatu vesselam bu sözü işitmişti: “Benİ İsrail’in arkadaşının başına geleni işitmedin mi” dedi ve devam etti: “Onlara idrar bulaşınca, bıçakla idrarın değdiği yeri kazıyorlardı. Arkadaşları onları bu tatbikattan yasakladı. Bu adam, yasaklaması sebebiyle kabrinde azaba uğradı.”

Kaynak: Ebu Davud, Teharet 11, (22); Nesai, Taharet 26, (1,26-28)


Hadis No: 3544

Ravi: Ebu Said

Tanım: Resulullah (sav)’ı işittim, şöyle demişti: “İki kişi beraberce helaya gidip, avretleri açık kaza-yı hacet ederken konuşmasınlar. Zira Allah Teala Hazretleri, bu hale gadab eder.”

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 7, (15)


Hadis No: 3545

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav) kaza-yı hacette bulunmak istediği zaman yere yaklaşıncaya kadar elbisesini kaldırmazdı.

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 6, (14); Tirmizi, Taharet 10, (14)


Hadis No: 3546

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim gözüne sürme çekerse teklesin. Bu sözümü kim tutarsa işi en güzel şekilde yapmış olur, tutmayana bir mahzur yok. Kim abdest bozduktan sonra taş kullanarak temizlenirse teklesin. Kim böyle yaparsa güzel yapar, kim de yapmazsa bir mahzur yok. Kim yemek yer ve dişlerinin arasından bir şey çıkarırsa onu dışarı atsın, kim de diliyle çıkarmışsa onu yesin. Kim bu söylediğimi yaparsa güzel yapar, kim de yapmazsa bir mahzur yok. Kim helaya giderse (imkan nisbetinde) tesettürde bulunsun, (kuytu bir yer) bulamazsa, hiç olmazsa kum (taş vs.den) bir tümsek yapıp ona arkasını dönsün, zira şeytan, insanoğlunun makadlarıyla (oturak kısmıyla) oynar. Kim bunu yaparsa en güzelini yapmış olur, yapamayana bir beis yok.”

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 19, (35)


Hadis No: 3547

Ravi: Cabir

Tanım: Resulullah (sav) abdest bozmak isteyince hiç kimsenin göremeyeceği kadar uzaklara giderdi.

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 1, (2)


Hadis No: 3548

Ravi: Selman

Tanım: Ravi, anlattığına göre, müşrikler kendisine: “Sizin arkadaşınızın (sav) sizlere helada abdest bozmayı bile öğrettiğini görüyoruz” demişlerdir. O da onlara şöyle cevap vermiştir: “Evet, doğrudur. Resulümüz (sav), bizi sağ elimizle istinca yapmaktan nehyetti, büyük veya küçük abdest bozarken, kıbleye yönelmektende nehyetti. Abdest bozduktan sonra istinca ederken kurumuş hayvan mayısını veya kemiği kullanmamızı da nehyetti ve dedi ki: “Sizden kimse, üç taştan daha azı ile istinca etmesin.”

Kaynak: Müslim, Taharet 57, (262); Tirmizi, Taharet 12, (16); Ebu Davud, Taharet 4, (7); Nesai, Taharet 37,


Hadis No: 3549

Ravi: Cabir

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Biriniz istincada taş kullanırsa teklesin.

Kaynak: Müslim, Taharet 24, (239)


Hadis No: 3550

Ravi: Ebu Katade

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Biriniz bevlederken zekerini sağ eliyle tutmasın, sağ eliyle istinca etmesin, (su içerken) kabın içine solumasın.”

Kaynak: Buhari, Vudu 18, 19, 25; Müslim, Taharet 63, (267); Ebu Davud, Taharet 18, (31); Tirmizi, Taharet, 1


Hadis No: 3551

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav)’ın sağ eli, suyuna ve yiyeceği (ne değmek) içindi. Sol eli de istinca ve kirletme hasıl edecek şeyler içindi.

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 18, (33)


Hadis No: 3552

Ravi: İbnu Mes’ud

Tanım: Hz. Osman (ra)’ı işittim. Diyordu ki: “Resulullah’a biatta kullandığım sağ elle, müslüman olduğum o günden beri zekerime hiç değmedim.” Bu söz, “O, sağ eliyle hiç istincada bulunmamıştır” şeklinde tefsir edilmiştir. [Rezin tahriç etmiştir. İbnu Mace, Taharet 15. (311).]

Kaynak: İbnu Mace, Taharet 15, (311)


Hadis No: 3553

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav) helaya girince yüzüğünü çıkarırdı.

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 10, (19); Tirmizi, Libas 16, (1746); Nesai, Zinet 54, (8,178)


Hadis No: 3554

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav) helaya girince: “Allahümme inni eüzü bike mine’l-hubsi ve’l-habais, (Ya Rabbi! Pislikten ve pislenmekten sana sığınırım) derdi.

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 3, (4)


Hadis No: 3555

Ravi:

Tanım: Bir rivayette şöyle gelmiştir: “Resulullah (sav) buyurmuştur ki: “Şu kenefler, (cin ve şeytanların) hazır bulundukları yerlerdir. Öyleyse biriniz helaya girince: “Euzu billahi mine’l-hubsi ve’l’habais” (Pislikten ve pislenmekten Allah’a sığınırım) desin.

Kaynak: Ebu Davud, Taharet 3, (6)