Kabe’ye Kurban Hediye Eden Mukimin İhram Giymesi İle İlgili Hadisler

Hadis No: 1503

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (A) Medine’de iken Kabe’ye kurban sunar, ben de kurbanının boynuna takılacak nişanlarını hazırlardım. Bu sırada Resulullah (sav) ihramlıların sakındığı yasaklardan sakınmazdı.

Kaynak: Buhari, Hacc 110, Edahi 15; Müslim, 359, (1321); Muvatta, Hacc 51, (1, 340); Tirmizi, Hacc 69 (908);


Hadis No: 1504

Ravi: Cabir

Tanım: Hz. Cabir (ra)’in anlattığına göre: “Ashabdan Medine’de Hz. Peygamber (sav) ile kalanlardan bir kısmı Kabe’ye kurbanlıklar göndermiş, bunlardan dileyen ihrama girmiş, dileyen de girmemiştir.”

Kaynak: Nesai, Hacc 71, (5,174)


Hadis No: 1505

Ravi: Rebia İbnu Abdillah İbni’l-Hüdeyrin

Tanım: Ravi, Irak’ta elbiseden soyunmuş bir adam görür ve sebebini sorar. Kendisine, bu adamın Kabe’ye kurbanlık gönderdiği, bu sebeple elbiseleri attığı belirtilir. Rebia der ki: “Sonra ben Abdullah İbnu Zübeyr’le karşılaştım ve bu durumu ona anlattım. Bana: “Kabe’nin Rabbine kasem olsun bu bid’attır” dedi.”

Kaynak: Muvatta, Hacc 53, (1, 341)