Kaderiyye’nin Zemmi İle İlgili HadislerHadis No: 4833

Ravi: Huzeyfe

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Her ümmetin Mecusileri vardır. Bu ümmetin Mecusileri “kader yoktur!” diyenlerdir. Bunlardan kim ölürse cenazelerinde hazır bulunmayın. Onlardan kim hastalanırsa ona ziyarette bulunmayın. Onlar Deccal bölüğüdür. Onları Deccal’e ilhak etmek Allah üzerine bir haktır.”

Kaynak: Ebu Davud, Sünnet 17, (4692)


Hadis No: 4834

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Kaderiye fırkası, bu ümmetin Mecusileridir. Eğer hastalanırlarsa ziyaret etmeyin, ölürlerse cenazelerine katılmayın.”

Kaynak: Ebu Davud, Sünnet 17, (4691)


Hadis No: 4835

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Kader ehli ile düşüp kalkmayın, onlara dava açmayın.”

Kaynak: Ebu Davud, Sünnet 17, (4720)


Hadis No: 4836

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ümmetimde iki sınıf vardır ki, onların islam’dan nasipleri yoktur: Mürcie ve Kaderiye.”

Kaynak: Tirmizi, Kader 13, (2150)


Hadis No: 4837

Ravi: Nafi

Tanım: Bir adam İbnu Ömer (ra)’e gelerek: “Falan kimse sana selam ediyor!” diyerek, Şamlı birisinden selam getirdi. İbnu Ömer (ra): “Bana ulaştığına göre, o kimse kaderi inkar ediyormuş. Eğer o böyle bir bid’a fikre saplandı ise, sakın ona benden selam söyleme! Zira ben, Resulullah (sav)’ı işittim: “Bu ümmette hasf (yere batırma), mesh (suret değişmesi) [ve kazf = taş yağması)] olacak. Bu musibetler kaderi inkar edenlere gelecek.”

Kaynak: Ebu Davud, Sünnet 7, (4613); Tirmizi, Kader 7, (2153, 2154)


Hadis No: 4838

Ravi: İbnu Amr İbni’l-As

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah mahlukatın miktarlarını, semavat ve arzı yaratmazdan elli bin sene evvel, arşı da su üzerinde iken yazdı.”

Kaynak: Müslim, Kader 16, (2663); Tirmizi, Kader 18, (2157)


Hadis No: 4839

Ravi: Ebu Azze

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah bir kulunun bir memlekette ölmesini takdir etti mi, onu oraya -veya orada bulunan bir şeye dedi- muhtaç kılar.”

Kaynak: Tirmizi, Kader 11, (2148)


Hadis No: 4840

Ravi:

Tanım: İmam Malik’e ulaştığına göre, İyas İbnu Muaviye’ye, “Kader hakkında fikrin nedir?” diye sorulmuş da o şu cevabı vermiştir: “(Benim fikrim) kızımın fikridir!” Bu sözle, onun sırrını ancak Allah’ın bildiğini söylemek istemiştir, İyas, anlayışta darb-ı mesel olmuştu. (Bir gün) bir adam ona kader hakkında sordu: “Kadere inanmıyor musun?” dedi. Adam: “Elbette inanıyorum!” deyince: “Bu kadarı sana yeter! (Fazlası senin için malayanidir). Zira Ali İbnu Hüseyin, babası (Hz. Ali İbnu Ebi Talib) (ra)’dan bana nakletti ki, Resulullah (sav) şöyle buyurmuşlardır: “Kişinin malayani şeyleri terketmesi, onun Müslümanlığının güzelliğindendir!” Yine ona ulaştığına göre Lokman’a: “Sende gördüğümüz (bu fazilet)in sebebi nedir?” diye sorulunca şu cevabı vermiştir: “Emaneti eda, doğru söz ve beni ilgilendirmeyen şeyleri terketmem!” [Rezin tahric etmiştir. (Rivayette geçen “Kişinin malayaniyi terketmesi İslam’ının güzelliğindendir” şeklindeki Resulullah (sav)’ın bu sözü şu kaynaklarda geçer: Muvatta, Hüsnü Hulk 3, (2, 903); Tirmizi, Zühd 11, (2318, 2319); İbnu Mace, Fiten 12, (2976); Rivayetin sonundaki “Yine ona ulaştığına göre Lokman’a…” kısmı da, Muvatta’da gelmiştir (Kelam 17, 2, 990)]

Kaynak: Rezin

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*