Kadılık Adabı İle İlgili HadislerHadis No: 4878

Ravi: Ali

Tanım: Resulullah (sav) beni Yemen’e kadı olarak gönderdi. O sıralarda henüz yaşım küçüktü, kazayı (hüküm vermeyi) bilmiyordum (Beni takviye için): “(Sen tereddüt etme, git! Bu vazife için) Allah kalbine hidayet koyacak ve delili de sabit kılacak. Yanına iki hasım geldiği vakit, birinciyi dinlediğin gibi, diğerini de dinlemeden sakın hüküm verme. Böyle yapman (daha isabetli) karar vermen için gereklidir!” buyurdular. Hz. Ali devamla der ki: “Ondan sonra hep kadılık yaptım. Henüz, bir kerecik olsun hükümde tereddüde düşmedim.”

Kaynak: Ebu Davud, Akdiye 6, (3582); Tirmizi, Ahkam 6, (1331); İbnu Mace, Ahkam 1, (2310)


Hadis No: 4879

Ravi: İbnu’z-Zübeyr

Tanım: Resulullah (sav), iki hasmın da kadı’nın önüne oturmasına hükmetmiştir.

Kaynak: Ebu Davud, Akdiye 8, (3588)


Hadis No: 4880

Ravi: Ebu Bekre

Tanım: Anlattığına göre, Sicistan’da kadılık yapan oğlu Abdullah’a şöyle yazmıştır: “İki kişi arasında, öfkeli olduğun zaman hüküm verme. Zira, ben Resulullah (sav)’tn şöyle söylediğini işittim: “Kimse, öfkeli iken iki kişi arasında hüküm vermesin.”

Kaynak: Buhari, Ahkam 13; Müslim, Akdiye 16, (1717); Tirmizi, Ahkam 7, (1334); Ebu Davud, Akdiye 9, (3589);


Hadis No: 4881

Ravi: Avf İbnu Malik

Tanım: Resulullah (sav) iki kişi arasında bir hükümde bulunmuştu. Hasımlar ayrıldıkları vakit, aleyhine hükmedilen kimse: “Hasbiyallahu ve ni’mel-vekil (Allah bana yeterlidir, O ne iyi vekildir)!” dedi. (Bu sözü işiten) Aleyhissalatu vesselam: “Allah Teala Hazretleri aczi levmediyor (kötülüyor). Fakat sana akıllılık düşer. Ama bir şey sana galebe çalacak olursa o zaman “hasbiyallahu ve ni’mel-vekil” de!” buyurdular.

Kaynak: Ebu Davud, Akdiye 28, (3624)


Hadis No: 4882

Ravi:

Tanım: Hz. Ömer, Hz. Ali ve diğer bir kısım Ashab (ra) demişlerdir ki: “Kadı ve hakim mescidde hüküm verebilir. Şayet bir haddle ilgili hüküm vermişlerse, bunun icrası mescidin dışında yapılır.”

Kaynak: Buhari, bab başlığı olarak kaydetmiştir, Ahkam 19

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*