Kadına Bakma Hakkında İle İlgili Hadisler

Hadis No: 3421

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sakın bir erkek, yanında mahremi olmadıkça yabancı bir kadınla yalnız kalmasın.”

Kaynak: Buhari, Nikah 111, Cezau’s-Sayd 26, Cihad 140, 181; Müslim, Hacc 424, (1341)


Hadis No: 3422

Ravi: Enes

Tanım: Aklında bir şeyler olan bir kadın vardı. Bir gün Resulullah (sav)’a: “Ey Allah’ın Resulü! Benim sana bir ihtiyacım var!” dedi. Aleyhissalatu vesselam: “Ey ümmü fülan, yollardan hangisini dilersen bak da ihtiyacını göreyim” dedi. Kadınla birlikte bir sokağa gitti, kadın da ihtiyacını arzetti.

Kaynak: Müslim, Fedail 76, (2326); Ebu Davud, Edeb 13, (4818, 4819)


Hadis No: 3423

Ravi: Cerir

Tanım: Resulullah (sav)’a bakıştan sordum. Bana: “Nazarını hemen çeviri” buyurdu.

Kaynak: Müslim, Adab 45, (2159); Ebu Davud, Nikah 44, (2159); Tirmizi, Edeb 29, (2777)


Hadis No: 3424

Ravi: Büreyde

Tanım: Resulullah (sav) Hz. Ali (ra)’ye buyurdular ki: “Ey Ali, bakılına bakış ekleme. Zira ilk bakış sanadır, ama ikinci bakış aleyhinedir.”

Kaynak: Tirmizi, Edeb 28,(2778); Ebu Davud, Nikah 44,(2149)


Hadis No: 3425

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav) Fatıma (ra)’ya, bir köle getirdi. Bunu ona hibe etmişti. Hz. Fatma’nın üzerinde (çok uzun olmayan) bir elbise vardı, elbiseyi başına çekecek olsa öbür ucu ayaklarına ulaşmıyordu. Elbisesiyle ayaklarını örtecek olsa üst ucu başına yetişmiyordu. Resulullah (sav), örtünme hususunda maruz kaldığı sıkıntıyı görünce: “Bu kıyafette olmanın sana bir mahzuru yok, zira, karşındakiler baban ve kölendir.” buyurdu.

Kaynak: Ebu Davud, Libas 35, (4106)


Hadis No: 3426

Ravi: Ümmü Seleme

Tanım: Resulullah (sav) yanında idi. Evde bir muhannes vardı. Bu muhannes, Ümmü Seleme’nin kardeşi Abdullah İbnu Ebi Ümeyye’ye: “Ey Abdullah, şayet yarın Allah Taifin fethini müyesser kılarsa, ben sana Gaylan’ın kızını göstereceğim. Çünkü o, gelirken dört, giderken sekizdir” der. Bu söz üzerine Aleyhissalatu vesselam: “Böyleleri bir daha yanınıza girmesin” buyurdu. Bu sözüyle muhannesleri kasdetmişti. Bundan sonra onu, (evlerine girmekten) men ettiler.

Kaynak: Buhari, Megazi 56, Nikah 113, Libas 62; Müslim, Selam 32, (2180); Muvatta, Vasiyyet 6, (2, 767); Ebu


Hadis No: 3427

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) erkeklerden kadınlaşanlara, kadınlardan da erkekleşenlere lanet etti ve: “Onları evlerinizden çıkarın.” şeklinde ferman buyurduk.

Kaynak: Buhari, Libas 62, Hudud 33; Ebu Davud, Edeb 61, (4930); Tirmizi, Edeb 34, (2785, 2786)


Hadis No: 3428

Ravi: Ümmü Seleme

Tanım: Ben Resulullah (sav)’ın yanında idim. Yanında Meymüne Bintu’l-Haris (ra) da vardı. (Bu esnada) İbnu Ümmi Mektum bize doğru geliyordu. -Bu vak’a, tesettürle emredilmemizden sonra idi- ve yanımıza girdi. Resulullah (sav) bize: “Ona karşı örtünün!” emretti. Biz: “Ey Allah’ın resulü! O, ama ve bizi görmeyen (ve varlığımızı tanımayan) bir kimse değil mi?” dedik. Bunun üzerine: “Siz de mi körlersiniz, siz onu görmüyor musunuz ?” buyurdu.

Kaynak: Ebu Davud, Libas 37, (4112); Tirmizi, Edeb 29, (2779)


Hadis No: 3429

Ravi: Ebu Üseyd

Tanım: Resulullah (sav), mescidden çıkıyordu. Yolda kadınlarla erkeklerin karışmış vaziyette olduklarını görünce, kadınlara: “Sizler geride kalın. Yolun ortasından gitmeyin, kenarlarından gidin” diye ferman buyurdu. Bundan sonra, kadınlar nerdeyse duvara değecek şekilde kenardan yürürdü. Bazan bu değmeler sebebiyle, elbisenin duvara takıldığı olurdu.

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 180, (5272)


Hadis No: 3430

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav), erkeğin iki kadın arasında yürümesini yasakladı.

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 180, (5273)


Hadis No: 3431

Ravi: İbnu Mes’ud

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kadın avrettir, dışarı çıktı mı şeytan ona muttali olur.”

Kaynak: Tirmizi, Rada 18, (1173)


Hadis No: 3432

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav) kadınlarından biriyle beraber idi. Yanından bir adam geçti. Aleyhissalatu vesselam adamı çağırarak: “Bu benim zevcemdir.” dedi. Adam: “Ey Allah’ın Resulü! Ben herkesten şüphe etsem de sizden şüphe etmem!” deyince, Aleyhissalatu vesselam: “Şeytan insana kanın nüfuz ettiği gibi nüfuz eder.” buyurdular.

Kaynak: Müslim, Selam 23, (2174)