Kapların Ağzından İçmek İle İlgili Hadisler

Hadis No: 2235

Ravi: Kebşetu’l-Ensari

Tanım: Resulullah (sav) yanıma girmişti. (Duvarda) asılı olan bir kırbanın ağzından ayakta su içti. Ben hemen kırbaya gidip ağzını kestim.” (Rezin şu ziyadeyi ilave etmiştir: “… (Kestiğim bu kısmı) su içerken kullanmak üzere hususi bir maşraba yaptım.”)

Kaynak: Tirmizi, Eşribe 18, (1893); İbnu Mace, Eşribe 21, (3423)


Hadis No: 2236

Ravi: İsa İbnu Abdillah

Tanım: Ensardan bir zat olan İsa İbnu Abdillah, babasından naklen anlatıyor: “Resulullah (sav) Uhud günü bir su kabı istedi. (Kap gelince): “Kabın ağzını dışa kıvır!” dedi, ben de kıvırdım. Sonra kabın ağzından su içti.”

Kaynak: Ebu Davud, Eşribe 15, (3721)


Hadis No: 2237

Ravi: Ebu Said

Tanım: Resulullah (sav) su kaplarının ağzından içmek için ağızlarnın dışa kıvrılmalarını yasakladı.

Kaynak: Buhari, Eşribe 23; Müslim, Eşribe 111, (2023); Ebu Davud, Eşribe 15, (3720); Tirmizi, Eşribe 17, (18