Hz. Ali’yi Sevenler

Hazret-i Ali(Radıyallahü Anh) buyuruyor ki: Halkın çoğu benim için felakete giderler.Bir kısmı beni çok sevip Ashab-ı Kirama buğz ederler. Ben onları sevmem. Bir kısmı da bana buğz edip, Ashab-ı Kiramı severler. Bu iki kısım insanlar da cehennemliktir. Ben peygamber değilim. Bana vahy gelmez. Ancak gücüm yettiği kadar Kitap yani Kuran-ı Kerim ile amel ederim. Sizlere, … Devamını oku…Hz. Ali’yi Sevenler

İmam-ı Azam Hazretlerinin Takvası

Şakîk-i Belhî Hazretleri anlatıyor: İmam Ebû Hanîfe (rah.) insanların en verâlısı, en âlimi, en âbidi, en cömerdi, dinî meselelerde en ihtiyatlısı, dîni hususlarda kendi re’yi (görüşü) ile fetvâ vermekten en çok kaçınanıdır. Dînî bir mesele olduğu zaman Ashâbı’ndan bir meclis kurulup müzâkere etmeden asla bir söz söylemezdi. Ashâbı’nın hepsi fetvânın şerîata muvâfık olduğunda ittifak ettikleri … Devamını oku…İmam-ı Azam Hazretlerinin Takvası

SA’D BİN MUÂZ (R.A.)

Sa‘d bin Muâz radıyallâhü anh hazretleri Ensâr’dan ve Evs kabîlesinin Abdüleşhel oğullarındandır. Künyesi Ebû Amr’dır. Evs kabîlesinin reîsi olup annesi Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) İkinci Akabe’de bîat edenlerden Kebşe binti Râfi‘’dir (R. Anhâ). Hazret-i Sa‘d, Mus‘ab bin Umeyr (r.a.) vasıtasıyla Müslüman oldu. Onun Müslüman olması üzerine bütün Abdül- eşhel oğulları İslam diniyle müşerref oldular. Ensâr’dan âilece … Devamını oku…SA’D BİN MUÂZ (R.A.)

FATİH SULTAN MEHMED’İN BİR KERÂMETİ

Fatih Câmi-i Şerîfi’nin içinden cemaat hiç eksik olmazdı. Daima namaz kılanlar, Kur’ân-ı Kerîm’i ezberleyenler ve okuyanlar, salât ve selâm edenler bulunurdu. 1179/1766 senesi Kurban bayramının üçüncü perşembe günü, güneş doğuşundan bir saat sonra vaki olan büyük zelzelede Fatih Câmi-i Şerîfi’nin büyük ana kubbesi tamamen yıkıldı. Bu kubbe yıkıldığı vakit cami-i şerifte hiç kimse bulunmamıştır. O … Devamını oku…FATİH SULTAN MEHMED’İN BİR KERÂMETİ

Peygamber Efendimize (s.a.v.) Saygının Neticesi

Ezvac-ı Mutahharat’tan Ümmü Habibe (r.a) validemiz Ebu Süfyan’ın kızı idi. Babası henüz Müslüman olmamıştı ve Mekke-i Mükerreme’de yaşıyordu. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) de Medine-i Münevvere’ye hicret ettiği için, 10 yıl boyunca Ebu Süfyan kızını görmemişti. Bir gün kızını görmek için Medine-i Münevvere’deki evine girdi. Kızının Efendimiz(s.a.v) için döşemiş olduğu yere oturmak istedi. Kızı: “Ey baba, o … Devamını oku…Peygamber Efendimize (s.a.v.) Saygının Neticesi

Misvak Kullanmadan Kılınan Teheccüd Namazı

hazreti ömer

Hazret-i Ömer (r.a.)zamanında Şam civarında bir kal’a muhasara edildi. Öğleye kadar kal’a feth edilemedi. Hazret-i Ömer gadaba geldi. İslam askerlerini huzuruna çağırdı. “Kal’a feth edilemedi. Kafirler İslam askeri karşısında bu kadar dayanamazdı. Aramızda birisi bir kusur işlemiş olmasın” buyurdu. Askerler hayret edip, tövbe ve istiğfar etmeye başladılar. O sırada bir kişi ağlayarak Hazret-i Ömer’in (r.a.) … Devamını oku…Misvak Kullanmadan Kılınan Teheccüd Namazı

Meleklerin Haya Ettiği Kimse …

Hazret-i Aişe’den (radıyallü anha) nakl ediyor: Resulullah (s.a.v.) evinde baldırları, yani topuğu ile dizi arası açık yatıyordu. Mübarek Hazret-i Ebu Bekir (r.a.) kapıya gelip izin istedi. Habib-i Ekrem izin verdiler. Hallerini değiştirmediler. Sonra Hazret-i Ömer (r.a.) gelip izin istedi. Ona da izin verdiler ve mübarek baldırları açık olarak yattıkları vaziyette sohbet ediyorlardı. Hazret-i Osman (r.a.) … Devamını oku…Meleklerin Haya Ettiği Kimse …

Sahabe-i Kiram Efendilerimizin Kaçındığı ve Yaptığı Şeyler

Sahabe-i Kiram Dört şeyden kaçınırlardı : 1- İmamlıktan 2- Vasilikten 3- Emanetçilikten 4- Fetva vermekten Sahabe-i Kiram ve Tabi’in beş şey ile ile uğraşırlardı: 1- Kur’an okumak 2- Cami ve cemaate gitmek 3- Mescidleri imaret 4- Allahü Teala’yı zikr, 5- Ma’rufu emir, münkeri nehy Kaynak: İhyau Ulumid din Cilt -1 Sayfa 180

İmam Birgivi’nin Hayatı ve Eserleri

imam-birgivi-kabri

İmam Birgivi’nin Hayatı İmam Birgivi, 16. asırda yaşamış büyük bir Türk-İslam Alimidir. İsmi Muhammed bin Pir Ali’dir. 1522 senesinde Balıkesir’de doğmuştur.Babası müderris Ali Efendi isminde alim ve fazıl bir zattır. İlk tahsilini babasının yanında yaptıktan sonra, İstanbul’a gelerek, önce zamanın tanınmış alimlerinden Ahizade Mehmet Efendi’nin derslerine devam etmiş, bilahare Kazasker Abdürrahman Efendi’ye intisap etmiştir. Tahsilini … Devamını oku…İmam Birgivi’nin Hayatı ve Eserleri

Nizamülmülk Hakkında Bilgiler ( Ödev için Uygundur)

Nizamülmülk Kimdir ? Büyük Selçuklu Devleti sultanlarından Alp Arslan ve oğlu Melikşah’ın veziridir. Adı Hace Kıvamüddin Ebu Ali Hasan bin Ali’dir. 1018 yılında İran’ın Tus şehrinde doğdu ve 1092 yılında Nihavend’de, Hasan Sabbah’ın fedaisi bir batini tarafından şehit edildi. Kardeşi Ebü’l-Kasım Abdullah ile birlikte çok iyi bir eğitim gördü. Fıkıh, hadis, edebiyat ve sair ilimleri … Devamını oku…Nizamülmülk Hakkında Bilgiler ( Ödev için Uygundur)