Beytülmal

26 Ekim 2015 admin 0

Beytülmal, ilk defa Hz. Muhammed (A.S.M.) tarafından kurulan ve gelir kaynaklarıyla sarfiyat yerleri şer’i olarak tayin edilmiş İslâm devletinin mâliye hazinesidir. Asr-ı saadette gelirlerin toplanması […]

Fetva Vermekten Kaçınmak

10 Ekim 2015 admin 0

Ahiret alimlerinde aranan diğer hususiyetlerden biri de , sorulunca fetva vermekte acele etmemek, ağır almak ve kurtuluş yolunu aramak için çekingen davranmaktır. Eğer sorulan suali, […]

Teşrik Tekbiri

23 Eylül 2015 admin 0

Teşrik tekbiri, teşrik günlerinde alınan tekbir demektir. Mükellef olan her müslümana vaciptir. Bakara Sûresi’nin “Sayılı günlerde Allâh’ı zikrediniz…” meâlindeki 203. âyeti teşrik tekbirine işâret etmektedir. […]

Kurban Bayramı 2015

Kurban Etini Kimler Yiyebilir

14 Eylül 2015 admin 0

Adak olarak kesilmeyen kurbanın etinden sahibi zengin olsun olmasın, yiyebileceği gibi fakir olmayanlara da yedirip dağıtabilir. Kurbanın etinden yemek müstehaptır. Başkalarına yedirmek de müstehaptır. Kurban kesen […]

Kurban Eti Nasıl Dağıtılır

14 Eylül 2015 admin 0

Kurbanlarını kesen kardeşlerimiz, etlerini nasıl dağıtılırsa daha doğru olacağını öğrenmek istemekteler. Kurban bayramının yaklaştığı bu günlerde bu konuyu incelemeyi uygun bulduk. Kurban Eti Nasıl Dağıtılmalı […]

İnsan İradesi ve Kader

8 Haziran 2015 admin 0

Kader, olacak şeylerin zaman, mekân, evsâf vesâir tafsîlâtını Allâhü Teâlâ Hazretlerinin bilip ezelde takdîr etmesinden ibâret olduğundan ilim ve irâde sıfâtına râcidir. Kazâ da, Hak […]

ihlas suresi arapça yazılışı

İhlas Suresinin Fazileti

6 Mayıs 2015 admin 0

İhlas Suresi, bir çok Müslümanın bildiği, namazlarında sıkça okuduğu , kısa surelerdendir. İhlas suresini okumanın sevabı, fazileti hakkın da bir çok hadisi şerif mevcuttur.  İhlas […]

Hastalığın ve Tedavinin Başı

16 Nisan 2015 admin 0

“Çok yemek, hastalığın başıdır, az yemek de tedavinin başıdır.”(Hadîs-i Şerîf, îhyâu Ulûmiddîn) Allâhü Teâlâ A’raf sûresinin 31. âyetinde “…Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Şüphe yok ki, […]