İrade-i Cüz’iyye

28 Eylül 2016 admin 0

İrade-i Cüz’iyye: Cenâb-ı Hakk’ın kuluna verdiği mahdut bir salâhiyet ve tercih hakkıdır. Fakat ehemmiyeti pek büyüktür. Zîrâ insan, irâdesini hayra sarf ederse Mevlâ hayrı, şerre […]

Görsel Yok

Kimlere Lanet Etmek Caizdir

10 Ocak 2016 admin 0

Bir çok kimselerin dilleri ona buna la’net etmeye alışmış bulunmaktadır. Halbuki bu büyük bir günahtır. Lisanları bundan muhafaza lazımdır. Meselenin ehemmiyetine mebni buna dair biraz […]