No Picture

İhlas Suresi İle İlgili Hadisler

17 Nisan 2017 admin 0

Hadis No: 0878 Ravi: Ebu Said Tanım: Resulullah (sav) (bir gün) ashabına: “Sizden biri bir gecede Kur’an-ı Kerim’in üçtebirini okumaktan aciz midir?” diye sordu. “Buna […]

No Picture

Duha Suresi İle İlgili Hadisler

17 Nisan 2017 admin 0

Hadis No: 0855 Ravi: Cündeb İbnu Süfyan el-Beceli Tanım: Resulullah (sav) hastalanmıştı, bir veya iki gece kalkamadı. Bir kadın gelerek: “Ey Muhammed, ümid ederim ki, […]

No Picture

Kadr Suresi İle İlgili Hadisler

17 Nisan 2017 admin 0

Hadis No: 0858 Ravi: Tanım: İmam Malik’in Muvatta’da kaydına göre şu rivayet kendine ulaşmıştır: “Hz. Peygamber (sav)’e ümmetinin ömrü gösterilmiş. Resulullah (sa}, önceki ümmetlerin ömrüne […]

No Picture

Zilzal Suresi İle İlgili Hadisler

17 Nisan 2017 admin 0

Hadis No: 0867 Ravi: Abdullah İbnu Amr İbnü’l-As Tanım: Bir adam Resulullah (sav)’a gelerek, “Bana cami (özlü) bir sure Öğret” talebinde bulundu. Peygamberimiz (sav) de […]

No Picture

Maun Suresi İle İlgili Hadisler

17 Nisan 2017 admin 0

Hadis No: 0873 Ravi: İbnu Mes’ud Tanım: Biz, Resulullah (sav) zamanında tencere, kova gibi eşyaları ariyeten vermeyi (Maun suresinde zikri geçen) yardım (maun) addederdik.” Kaynak: […]

No Picture

Kevser Suresi İle İlgili Hadisler

17 Nisan 2017 admin 0

Hadis No: 0874 Ravi: Enes Tanım: Resulullah (sav) bir gün mecsidde iken hafif bir uyku kestirmesi yaptı, sonra gülerek başını kaldırdı. Kendisine: “Ey Allah’ın Resulü, […]

No Picture

Nasr Suresi İle İlgili Hadisler

17 Nisan 2017 admin 0

Hadis No: 0876 Ravi: Enes Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İza cae nasrullahi ve’l-feth” süresi Kur’an-ı Kerim’in dörtte birine denktir” Kaynak: Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an 10, (2897) […]