Fatih Sultan Mehmet Han’ın Filozoflara Sorusu

5 Şubat 2015 admin 0

Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettiğinde hapishaneleri tahliye ettirmişti. Padişaha demişler ki; “Efendim, hapishanede üç tane filozof vardı. Görüşmek ister misiniz?”. Fatih “olur” demiş “Gelsinler görüşeyim”… Üç […]

celaliler

Kuyucu Murat Paşa Hakkında Bilgiler

21 Ekim 2014 admin 0

Kuyucu Murat Paşa, meşhur Osmanlı devlet adamlarındandır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Rumeli’den devşirme olarak alınıp, Sarayda(Enderun’da) İslam terbiyesi ile yetiştirildi. Saray ve hükumet işlerinde vazife aldı. […]