Kazanın Kerahati İle İlgili Hadisler

Hadis No: 4868

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim insanlar arasında kadı tayin edilmiş ise, bıçaksız boğazlanmış demektir.”

Kaynak: Ebu Davud, Akdiye 1, (3571, 3572); Tirmizi, Ahkam 1, (1328)


Hadis No: 4869

Ravi: Büreyde

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kadı üçtür: Biri cennetlik, ikisi cehennemliktir. Cennetlik olan, hakkı bilip öyle hükmedendir. Hakkı bilip hükmünde (bile bile) adaletsiz davranan cehennemliktir. Halka cahilane hükümde bulunan da cehennemliktir.”

Kaynak: Ebu Davud, Akdiye 2, (3673)


Hadis No: 4870

Ravi: Abdullah İbnu Mevhib

Tanım: Osman İbnu Affan, İbnu Ömer radıyallahu anhüm’e: “Git insanlar arasında hükmet!” dedi. Abdullah: “Ey mü’minlerin emiri, beni bu vazifeden affetmez misiniz?” diye ricada bulundu. Hz. Osman radıyallahu anh: “Bundan niye kaçıyorsun? Senin baban da kadı idi” diye ısrar etmek istedi. Ancak Abdullah dedi ki: “Doğru da, ben Resulullah (sav)’ın: “Kim kadı olur ve adaletle hükmederse, bu kimse başabaş (sevap ve günahı eşit) ayrılmaya liyakat kazanmıştır” dediğini işittim. Artık (Resulullah’ın bu sözünden) sonra ne ümid edebilirim?” [Hz. Osman bunun üzerine İbnu Ömer’e teklifte bulunmadı.]”

Kaynak: Tirmizi, Ahkam 1, (1322)