Kibir Ve Ucub Hakkında İle İlgili HadislerHadis No: 5204

Ravi: Ebu Said ve Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah Teala hazretleri şöyle dedi: “Büyüklük ridamdır, izzet de izarımdır. Kim bu iki şeyde benimle niza ederse ona azab veririm.”

Kaynak: Müslim, Birr 136; Ebu Davud, Libas 29, (4090)


Hadis No: 5205

Ravi: İbnu Mes’ud

Tanım: Resulullah (sav): “Kalbinde zerre miktar kibir bulunan kimse asla cennete girmeyecektir!” buyurmuştu. Bir adam: “Kişi elbisesinin güzel olmasını, ayakkabısının güzel olmasını sever!” dedi. Aleyhissalatu vesselam da: “Allah Teala hazretleri güzeldir, güzelliği sever! Kibir ise hakkın ibtali, insanların tahkiridir” buyurdular.

Kaynak: Müslim, İman 147; Ebu Davud, Edeb 29, (4091); Tirmizi, Birr 61, (1999)


Hadis No: 5206

Ravi:

Tanım: Bir diğer rivayette: “Kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan bir kimse cehenneme girmez. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan kimse de cennete girmez” buyrulmuştur.

Kaynak: Müslim, İman 147; Ebu Davud, Edeb 29, (4091); Tirmizi, Birr 61, (1999)


Hadis No: 5207

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Yakışıklı bir adam Resulullah (sav)’a gelerek: “Ben güzelliği seviyorum. Gördüğünüz gibi bana güzellik de verilmiş. Kimsenin beni, ayakkabı bağı bile olsa bu hususta geçmesinden hoşlanmıyorum. Ey Allah’ın Resulü! Bu (haram olan) kibre girer mi?” diye sordu. Aleyhissalatu vesselam: “Hayır! buyurdular. Ancak kibr, hakkı ibtal, halkı tahkirdir!”

Kaynak: Ebu Davud, Libas 29, (4092)


Hadis No: 5208

Ravi: Amr İbnu Şuayb an ebihi an ceddihi

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: Kıyamet günü, mütekebbirler küçük karıncalar gibi haşrolunurlar. Onları her yönden zillet bürümüştür. Cehennemde Büles denen bir hapishaneye sevkedilirler. Ateşlerin ateşi onları bürür. Cehennem ehlinin irinleri kendilerine içecek olarak verilir. Bu içeceğe tinetu’l-habal denir.”

Kaynak: Tirmizi, Kıyamet 48, (2494)


Hadis No: 5209

Ravi: Selemetu’bnu’l-Ekva

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kişi kendisini (halktan büyük görüp) uzak tuta tuta cebbarlar arasına kaydedilir de onların başına gelen musibete duçar olur.”

Kaynak: Tirmizi, Birr 61, (2001)


Hadis No: 5210

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İnsanlar, ya cehennem kömüründen başka bir şey olmayan ölmüş ecdadlarıyla övünmekten vazgeçerler, yahut da Allah katında, burnuyla pislik yuvarlayan mayıs böceğinden daha adi bir dereceye düşerler. Allah Teala hazretleri sizlerden cahiliye kibrini temizledi. Artık o, muttaki bir mü’min yahut bedbaht bir facirdir. İnsanların hepsi Hz. Adem’in evlatlarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 120, (5116); Tirmizi, Menakıb (3950, 3951)


Hadis No: 5211

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah, kıyamet günü, büyüklenerek elbisesini sürüyenin yüzüne bakmayacaktır.” Bir diğer rivayette: “Elbisesini çalımla sürüyene bakmayacaktır” denmiştir.

Kaynak: Buhari, Libas 1, 2, 5, Fezailu’l-Ashab 5, Edeb 55; Müslim, Libas 42, (2085); Muvatta, Libas 11, (2,


Hadis No: 5212

Ravi: İbnu Mes’ud

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: Kim namazda izarını (gömleğini) çalımla yere değecek kadar uzatırsa, Allah onun ne günahını affeder, ne de onu kötü amellere karşı korur.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 83, (637)


Hadis No: 5213

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir adam, nefsinin hoşuna giden bir takım elbise içinde saçları da yapılmış olarak giderken yürüme sırasında kibre düşmüştü ki, birden yere battı. Kıyamet kopuncaya kadar orada zorlukla batmaya devam edecek.”

Kaynak: Buhari, Libas 5; Müslim, Libas 49, (2088)


Hadis No: 5214

Ravi: Cabir İbnu Atik

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kıskançlıktan bir nevi var ki Allah sever; bir kısmı da var ki Allah onu sevmez. Allah’ın sevdiği kıskançlık, kişinin (mehariminden haram kılınmış bir fiil görmesi ile) şüphe halinde duyduğu kıskançlıktır. Allah’ın sevmediği kıskançlık, şüphe olmadan kıskançlık duymasıdır. Aynı şekilde bir kısım gurur vardır ki Allah hoşlanmaz, bir kısmı da var, Allah hoşlanır. Allah Teala’nın sevdiği gurur, kişinin savaş sırasında ve sadaka verme esnasında nefsine güvenerek duyduğu gururdur. Allah’ın buğzedip sevmediği gurur ise, taşkınlık ve övünme sırasında duyduğu gururdur.”

Kaynak: Ebu Davud, Cihad 114, (2659); Nesai, Zekat 66, (5, 78)


Hadis No: 5215

Ravi: Cübeyr İbnu Mut’im

Tanım: Benim hakkımda “Sende kibr var” diyorsunuz. Ben eşeğe binmiş, (dikişsiz) kumaşı (elbise olarak) sarınmış, keçiyi sağmış birisiyim. Üstelik Resulullah (sav) bana: “Bun(lar)ı yapan kimsede hiçbir kibir bulunmaz” buyurdular.

Kaynak: Tirmizi, Birr 61, (2002)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*