Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler İle İlgili HadislerHadis No: 0912

Ravi: Enes

Tanım: Hz. Peygamber (sav), Hz.Ebu Bekir, Hz. Ömer – ve öyle zannediyorum Osman da demişti (ra) – Fatiha süresinin dördüncü ayetinde geçen, … kelimesini … diye değil, elifli olarak … diye okuyorlardı.”

Kaynak: Tirmizi, Kıra’at 1, (2929); Ebu Davud, Huruf 1, (4000)


Hadis No: 0913

Ravi: Ebu Said

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah Zülcelal Hazretleri Beni İsrail’e şöyle emretti: “Şu kasabaya kapısından secde ederek girin ve hıtta deyin de günahınız affedilsin” yani … şeklinde” (Bakara 58).

Kaynak: Ebu Davud, Huruf 1, (4006)


Hadis No: 0914

Ravi: Cabir

Tanım: Resulullah (sav): “Siz de İbrahim’in makamından bir namazgah edinin” (Bakara, 125) mealindeki ayette geçen … kelimesini “hı” harfi kesreli olacak şekilde … diye okudu.”

Kaynak: Ebu Davud, Huruf 1, (3969); Müslim, Hac 147, (1218)


Hadis No: 0915

Ravi: Zeyd İbnu Sabit

Tanım: Resulullah (sav) Nisa süresinin 95. ayetinde geçen … ibaresindeki … kelimesini … şeklinde yani re’yi üstün olarak okumuştur.”

Kaynak: Ebu Davud, Hurufi, 3975


Hadis No: 0916

Ravi: Muaz İbnu Cebel

Tanım: Resulullah (sav) “O vakit havariler: “Ey Meryemoğlu İsa, Rabbin bizim üstümüze gökten bir sofra indirebilir mi?” (Maide 112) mealindeki ayeti … diye okuyordu.”

Kaynak: Tirmizi, Kıra’at, 1, (2931)


Hadis No: 0917

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav) kısas ayetinde geçen … ibaresini … diye birinci kelimeyi ötüreli okurdu.”

Kaynak: Tirmizi, Kıra’at 1, (2930); Ebu Davud, Huruf 1, (3976, 3977)


Hadis No: 0918

Ravi: Übey İbnu Ka’b

Tanım: Resulullah (sav), Yunus süresinde geçen, “De ki: “Bunlar, Allah’ın bol nimeti ve rahmetiyledir, Buna sevinsinler..,” (58. ayet) mealindeki … ayetinin … kelimesini … şeklinde “te” ile okurdu.”

Kaynak: Ebu Davud, Huruf 1, (3981)


Hadis No: 0919

Ravi: Esma Bintu Yezid ve Ümmü Seleme

Tanım: Anlattıklarına göre, Resulullah (sav) Hud süresinde geçen … ayetini şöyle okumuştur: …

Kaynak: Tirmizi, Kıra’at 1, (2932); Ebu Davud, Huruf 1, (3982, 3983)


Hadis No: 0920

Ravi: İbnu Mes’ud

Tanım: Anlatıldığına göre, Yusuf süresinde geçen “gelsene” manasındaki … ibaresini … diye okumuş. Keza Saffat süresinde geçen … ayetini de … diye nasb halinde okumuştur.

Kaynak: Buhari, Tefsir, Yusuf 4; Ebu Davud, Huruf 1, (4005)


Hadis No: 0921

Ravi: Übey İbnu Ka’b

Tanım: Hz. Peygamberber (sav) Kehf süresinin 76. ayetini … şeklinde, (yani … kelimesindeki “nun”u) şeddeli olarak okudu.”

Kaynak: Tirmizi, Kıra’at 1, (2934); Ebu Davud, Huruf 1, (3985, 3986)


Hadis No: 0922

Ravi: Übey İbnu Ka’b

Tanım: Resulullah (sav), Kehf süresinin 86. ayetinde geçen … ibaresindeki … kelimesini … şeklinde, hafif olarak okumuştur.”

Kaynak: Tirmizi, Kıra’at 1, (2935); Ebu Davud, Huruf 1, (2976)


Hadis No: 0923

Ravi: İmran İbnu’l-Husayn

Tanım: Resulullah (sav) Hacc süresinin ikinci ayetini şöyle okudu: …

Kaynak: Tirmizi, Kıra’at 1, (2942)


Hadis No: 0924

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav)’in Nur süresinin 1. ayetini, kendilerine … şeklinde -yani … kelimesinde şedde olmaksızın- okuduğunu söylemiştir.

Kaynak: Ebu Davud, Huruf 1, (4008)


Hadis No: 0925

Ravi: Aişe

Tanım: Nur süresinin 15. ayetini şöyle okuduğu … ve … kelimesinin kizb (yalan) manasını taşıyan … masdarından geldiğini söylediği rivayet edilmiştir.

Kaynak: Buhari, Tefsir, Nur 8, Meğazi 33


Hadis No: 0926

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: İbnu Ömer (ra)’den yapılan rivayete göre Rum süresimn 54. ayetinde geçen … kelimesini Hz. Peygamber (sav)’e … diye okumuş, ancak Resulullah, kendisine, “… olacak” demiştir.

Kaynak: Ebu Davud, Huruf 1, (3938, 3979); Tirmizi, Kıra’at 1, (2937)


Hadis No: 0927

Ravi: Ya’la İbnu Ümeyye

Tanım: (Zuhruf süresinin 77. ayetini) Resulullah (sav) minberde hutbe verirken … şeklinde okurken işittim. Ebu Davud der ki: “Yani (malik kelimesinde kısaltma) terhim olmaksızın.” Süfyan dedi ki: “Abdullah’ın kıraatında (malik kelimesi şöyle) kısaltmalı olarak gelmiştir: …

Kaynak: Buhari, Tefsir, Zuhrufi, Bed’u’l-Halk 6, 10; Müslim, Cum’a 49, (871); Ebu Davud, Huruf 1, (3992); Ti


Hadis No: 0928

Ravi: İbnu Mes’ud

Tanım: Resulullah (sav) (Zariyat suresinin 58. ayetini bana şöyle okuttu: … “Şüphesiz ben, güç ve kuvvet sahibi, rızık vericiyim.”

Kaynak: Tirmizi, Kıra’at 1, (2941); Ebu Davud, Huruf 1, (3993)


Hadis No: 0929

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav) Vakıa süresinin 89. ayetini şöyle okurdu: …

Kaynak: Tirmizi, Kıra’at, 1, (2939); Ebu Davud, Huruf 1, (3991)


Hadis No: 0930

Ravi: İbni Mes’ud

Tanım: Ben Kamer suresinin 15. ayetinde geçen … kelimesini Hz. Peygamber (sav)’e … diye okumuştum, düzelti, … diye okumamı söyledi.”

Kaynak: Buhari, Tefsir, İkterebeti’s-Sa’a 3; Müslim, Müsafirin 280, (823); Tirmizi, Kıra’at 1, (2938); Ebu D


Hadis No: 0931

Ravi: İbnu Şihab

Tanım: Cum’a süresinin 9. ayetini Hz. Ömer’in şu şekilde okuduğunu söylemiştir: …

Kaynak: Muvatta, Cum’a 5, (1, 106)


Hadis No: 0932

Ravi: Übey İbnu Ka’b

Tanım: Anlattığına göre, Resulullah (sav) kendisine: “Allah, sana Kur’an okumanı emretti” demiş ve Lem yekunillezine keferü’yu ve bu süreden olmak üzere şunu okumuştur: “Allah indindeki din muvahhid islam dinidir, ne Hıristiyanlık, ne Yahudilik ne de Mecusilik değildir. Kim bir hayır yaparsa asla zayi olmayacak.” Übey İbnu Ka’b: “Bana şunu da okudu” dedi: “Ademoğlunun bir vadi dolu malı olsa ikincisini de arar. İkincisini de elde etse üçüncüsünü arar. Ademoğlunun iç boşluğunu ancak toprak doldurur. Allah tevbe edenleri affeder.”

Kaynak: Tirmizi, Menakıb (3894)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*