Kurban İle İlgili Sair Hadisler İle İlgili Hadisler

Hadis No: 1521

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Hz. Ali ve Hz. İbnu Abbas (ra) demişlerdir ki: “İhsarlıya ayet-i kerimede “…kolayınıza gelen kurbanı…” ifadesiyle emredilmiş bulunan kurbandan (Bakara 196) maksad bir koyundur.”

Kaynak: Muvatta, Hacc 158


Hadis No: 1522

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: (İhsarlıya kolayına gelen bir hedy terettüp eder) ayetinden sorulmuş, o da şu cevabı vermiştir: “Bundan maksad ya bir deve veya bir sığır veya yedi koyundur. Bir koyun kesmem, bana oruç tutmamdan veya bir deveye ortak olmamdan daha hoş gelir.” (Muvatta’da hadisin, “sığır” kelimesine kadar olan kısmı mezkurdur. Geri kalan kısmım Rezin zikretmiştir)

Kaynak: Muvatta, Hacc 160


Hadis No: 1523

Ravi: Sadaka İbnu Yesar el-Mekki

Tanım: Saçları örtülü Yemenli bir kimse İbnu Ömer (ra)’e gelip: “Ey Ebu Abdirrahman, ben müstakil bir umre yapmak üzere geldim” dedi. Abdullah İbnu Ömer (ra): “Ben seninle olsaydım da bana sormuş bulunsaydın, sana hacc-ı kıran yapmanı emrederdim” dedi. Adam: “Bu zaten öyleydi (ancak kaçırdım)” dedi. İbnu Ömer (ra): “Başındaki saçlardan şu uçuşanları al (kes) ve kurban kes!” dedi. (Orada bulunan) Iraklı bir kadın söze karıştı: “Kurbanı da neymiş ey Ebu Abdirrahman?” “Kurbanı dır!” Kadın tekrar sordu. “Kurbanı nedir?” İbnu Ömer (ra) şu cevabı verdi: “Sadece bir koyun bulabilsem, onu kurban etmem bana oruç tutmamdan daha hoş gelir.”

Kaynak: Muvatta, Hacc 162, (1, 386-387)