Kuşluk Vakti İle İlgili Hadisler

Hadis No: 3004

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav) kuşluk namazını her kılışında mutlaka ben de kıldım.”

Kaynak: Buhari, Teheccüd 5, 32; Müslim, Müsafirin 75, 77, (717, 718); Muvatta, Kasru’s-Salat 29, (152-153);


Hadis No: 3005

Ravi: Abdurrahman İbnu Ebi Leyid

Tanım: Bize, Resulullah (sav)’ın kuşluk namazı kıldığını Ümmü Hani’den başka kimse anlatmadı. O dedi ki: “Resulullah (sav) Fetih günü, benim eve geldi, yıkandı ve sekiz rek’at namaz kıldı. Ben bundan daha hafif bir namazı hiç görmedim. Ancak rüku ve secdeleri tam yapıyordu.”

Kaynak: Buhari, Teheccüd 31, Teksiru’s-Salat 12, Megazi 50; Müslim, Hayz 71, (336), Müsafirin 80, (336); Muv


Hadis No: 3006

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Dostum Aleyhissalatu Vesselam, bana her ay üç gün oruç tutmamı, iki rek’at kuşluk, yatmazdan önce de vitir namazı kılmamı tavsiye etti.

Kaynak: Buhari, Teheccüd 33, Savm 60; Müslim, Müsafirin 85, (721); Ebu Davud, Salat 342, (1432); Tirmizi, Sa


Hadis No: 3007

Ravi: Ebu Zerr

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Her gün, sizin her bir mafsalınız için bir sadaka terettüp etmektedir. Her tesbih bir sadakadır. Her tahmid bir sadakadır, her bir tehlil bir sadakadır, Emr’i bi’l-ma’ruf bir sadakadır. Nehy-i ani’l-münker de bir sadakadır. Bütün bunlara kişinin kuşlukta kılacağı iki rek’at namaz kafi gelir.”

Kaynak: Müslim, Müsafirin 84, (720); Ebu Davud, Salat 301, (1286)


Hadis No: 3008

Ravi: Büreyde

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İnsanda üçyüzaltmış mafsal vardır. Her bir mafsal için bir sadakada bulunması gerekir.” (Bunu işitenler): “Buna kimin gücü yeter?” dediler. Aleyhissalütu Vesselam: “Mescidde toprağa gömeceği bir balgam, yoldan bertaraf edeceği bir engel… Bunları bulamazsa, kuşluk vakti kılacağı iki rekat namaz!”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb, 172, (5242)


Hadis No: 3009

Ravi: Ebu Zerr ve Ebu’d-Derda

Tanım: Resullullah (sav) buyurdular ki: “Allah Teala hazretleri dedi ki: “Ey Ademoğlu! Günün evvelinden benim için dört rek’at namaz kıl, ben de sana günün sonunu garantiliyeyim.”

Kaynak: Tirmizi, Salat 346, (475)


Hadis No: 3010

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim kuşluğun bir çift (namaz)ına devam ederse, deniz köpüğü kadar çok da olsa, Allah günahlarını affeder.”

Kaynak: Tirmizi, Salat 346, (476)


Hadis No: 3011

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim kuşluk namazını oniki rek’at kılarsa Allah Teala Hazretleri cennette onun için altından bir köşk bina eder.”

Kaynak: Tirmizi, Salat 346, (473)


Hadis No: 3012

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav) kuşluğu dört kılar, (bazan) dilediğince de artırırdı.

Kaynak: Müslim, Müsafirin 78, 79, (719)


Hadis No: 3013

Ravi: Zeyd İbnu Erkam

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kuşluk namazı, hödüğün (yani deve yavrusunun) ayağı kumdan yanmaya başladığı andan itibaren kılınır.”

Kaynak: Müslim, Müsafirin 43, (748)