Lanetleme Ve Sövme Hakkında İle İlgili HadislerHadis No: 5331

Ravi: İbnu Mes’ud

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Mü’min ne ta’n edici, ne lanet edici, ne kaba ve çirkin sözlü, ne de hayasızdır.”

Kaynak: Tirmizi, Birr 48, (1978)


Hadis No: 5332

Ravi: Ebu’d-Derda

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Laneti çok yapanlar kıyamet günü şefaatçi olamazlar, şehid de olamazlar.”

Kaynak: Müslim, Birr 85, (2598); Ebu Davud, Edeb 53, (4907)


Hadis No: 5333

Ravi: Semüre İbnu Cündüb

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Birbirinize, Allah’ın laneti, Allah’ın gadabı ve cehennem temennisiyle bedduada bulunmayın.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 53, (4906); Tirmizi, Birr 48. (1977)


Hadis No: 5334

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sav)’a: “Ey Allah’ın Resulü! Müşriklere beddua et, onları lanetle!” denilmişti. Şu cevabı verdi: “Ben rahmet olarak gönderildim, lanetleyici olarak değil!”

Kaynak: Müslim, Birr 87, (2597)


Hadis No: 5335

Ravi: Ebu Zerr

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir kimse, diğer bir kimseyi fıskla veya küfürle itham etmesin. Aksi takdirde, itham edilen arkadaşında bunlar yoksa, kelime kendine dönderilir.”

Kaynak: Buhari, Edeb 44


Hadis No: 5336

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sövüşen iki kişinin söyledikleri(nin vebali), mazlum olan tecavüzde bulunmadıkça başlayana aittir.”

Kaynak: Müslim, Birr 68, (2587); Ebu Davud, Edeb 47, (4894); Tirmizi, Birr 61, (1982)


Hadis No: 5337

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah Teala hazretleri şöyle dedi: “Ademoğlu, dehre söverek beni üzüyor. Halbuki ben dehrim. Emir benim elimde. Gece ve gündüzü ben çeviririm.”

Kaynak: Buhari, Edeb 101, Tefsir, Casiye 1, Tevhid 35; Müslim, Elfaz 2, (2246); Muvatta, Kelam 3, (2, 984);


Hadis No: 5338

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Bir kişinin ridasını rüzgar savurmuştu, tutup rüzgara lanet etti. Resulullah (sav) müdahele buyurdu: “Sakın rüzgara lanette bulunmayın. O memurdur, (Allah’ın emriyle) iş görmektedir. Şunu bilin ki, kim bir şeye haksızlıkla lanet ederse, lanet kendisine döner.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 53, (4908); Tirmizi, Birr 48, (1979)


Hadis No: 5339

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bu rüzgar, Allah’ın rahmetindendir. Rahmeti de, azabı da getirir. Onu görünce, sakın ona sövmeyin. Allah’tan rüzgarın hayr (getirmes)ini dileyin, şer (getirmes)inden Allah’a sığının.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 113, (5097)


Hadis No: 5340

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ölülere sövmeyin. Çünkü, onlar (sağken hayırdan ve şerden) gönderdiklerine kavuştular.”

Kaynak: Buhari, Cenaiz 97, Rikak 42; Ebu Davud, Edeb 50, (4899); Nesai, Cenaiz 51, 52, (4, 52, 53)


Hadis No: 5341

Ravi: Mugire İbnu Şu’be

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ölüler hakkında kötü konuşmayın, sonra dirileri üzersiniz.”

Kaynak: Tirmizi, Birr 51, (1983)


Hadis No: 5342

Ravi: Abdullah İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ölülerinizin iyiliklerini zikredin, kötülüklerini zikretmeyin.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 50, (4900); Tirmizi, Cenaiz 34, (1019)


Hadis No: 5343

Ravi: İmran İbnu Husayn

Tanım: Resulullah (sav) bir seferdeydi. Ensardan bir kadın devesinin üzerinde giderken yüksek sesle devesine lanet okudu. Bunu işiten Aleyhissalatu vesselam: “Devenin üzerindeki eşyaları alın ve deveyi salıverin, zira artık o lanetlenmiştir” buyurdular. İmran (ra) der ki: “Sanki ben deveyi insanlar arasında yürürken görür gibiyim, kimse ona dokunmuyordu.”

Kaynak: Müslim, Birr 80, (2595); Ebu Davud, Cihad 55, (2561)


Hadis No: 5344

Ravi: Zeyd İbnu Halid

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Horoza sövmeyin! Zira o, namaz için uyandınyor.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 115, (5101)


Hadis No: 5345

Ravi: Ebu’t-Tufeyl

Tanım: Ali İbnu Ebi Talib (ra)’e bir adam gelerek: “Resulullah (sav)’ın sana tevdi ettiği sır nedir?” diye sormuştu. Hz. Ali buna öfkelendi ve: “Resulullah (sav), halka gizlediği hiçbir şeyi bana sır olarak vermedi. Şu kadar var ki, bana dört kelime söyledi!” dedi. Adam: “Nedir onlar, söyler misin?” deyince, Hz. Ali: “Allah’tan başkasının adına kesene Allah lanet etsin. Ebeveynine lanet edene Allah lanet etsin. Bid’atçıyı himaye edene Allah lanet etsin. Tarlanın sınır taşlarını değiştirene Allah lanet etsin!” [Rezin, İbnu Abbas’tan şu ziyadede bulundu: “A’mayı yoldan men eden mel’undur. Bir hayvana temasta bulunan mel’undur. Lut kavminin pis işini yapan mel’undur.”]

Kaynak: Müslim, Edahi 43, (1978); Nesai, Dahaya 34, (7, 232)


Hadis No: 5346

Ravi: Ali

Tanım: Resulullah (sav) ribayı yiyeni, yedireni, riba akdini yazanı, sadakaya (zekata) mani olanı, dövme yapanı, dövme yaptıranı -hastalık sebebiyle olan hariç- hülle yapanı, hülle yaptıranı lanetledi.”

Kaynak: Nesai, Zinet 25, (8,147)


Hadis No: 5347

Ravi: Muhammed İbnu Abdirrahman

Tanım: Annesi Amra Bintu Abdirrahman’dan naklen anlatıyor: “Resulullah (sav) nebbaş (mezar soyan) erkek ve kadınlara lanet etti.”

Kaynak: Muvatta, Cenaiz 44, (1, 238)


Hadis No: 5348

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allahım, ben senden hulf etmeyeceğin bir ahd talep ediyorum. (Biliyorsun) ben bir beşerim. Hangi mü’mine (hataen) eziyet verir, kırıcı söz sarfeder, lanette bulunur, değnek vurup (canım yakar)sam bu haksızlığı onun hakkında, kıyamet günü bir rahmet, (sevabında) bir artış, sana bir yaklaşma vesilesi kıl.”

Kaynak: Buhari, Da’avat 34; Müslim, Birr 90, (2601)


Hadis No: 5349

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav)’ın yanına iki kişi girdi. Resulullah’a bir şeyler söylediler. Fakat ne söylediklerini bilmiyorum. Söyledikleriyle Aleyhissalatu vesselam’ı kızdırmışlardı. Onlara lanet etti, sebbetti (kinci konuştu). Adamlar çıkınca: “Vallahi Ey Allah’ın Resulü! Bunların kazandığı hayrı kim kazanabilir?” dedim. “Bu da ne?” buyurdular. “Onlara lanet ettin, sebbettin” dedim. “Benim Rabbime ne şart koştuğumu bilmiyor musun? Dedim ki: “Allahım, ben bir beşerim. [Beşerin razı olduğu gibi razı olur, beşerin kızdığı gibi kızarım.] Öyleyse mü’minlerden hangisine [hak etmediği halde] lanet edersem, sebbedersem bunu onun hakkında [tabur (günahlarından temizlik vesilesi)], (sevabında) bir artış ve ücret kıl” buyurdular.

Kaynak: Müslim, Birr 88, (2600)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*